foalogo  
FOA-Psykiatri - et fagligt videnscenter

Skovagervej 2, 8240 Risskov, Tlf. 7847 1041, SE nr. 1287 7749 - Djurslands Bank - reg. 7264 kto. 0001123806

 

 

     Forside
     Bestyrelsen
     Tillidsvalgte
     Generalforsamlingen
     Love & vedtægter
     Vingefanget
     Aftaler
     Studieture
     Nordisk samarbejde
     Eksamensbilleder
     Bliv medlem
     Kontakt os
     Fællestillidsrepræsentant
     Vores adoptivbarn
     Sosu-ass.klubben
     FOA Århus

 

FOA Århus web TV
 

 

Du er altid velkommen
Du finder os i barakbygningen i parken med indgang i den østlige gavl.
Vi har kaffe (eller the)på kanden

100 Års Jubilæums bog

Tillidsposten og Vingefanget

Generalforsamling 2017

 
"Vi arbejdede hårdt,
Men hver gang vi begyndte at
fungere blev nye planer
om omorganisering iværksat.

Jeg lærte mig senere i livet,
at vi er tilbøjelige til at møde
enhver ny situation gennem
organisering.

-Og jeg lærte også,
hvilken vidunderlig
metode dette er til at skabe
illusion om fremgang,
mens det i virkeligheden
forårsager kaos, ineffektivitet
og demoralisering."

Cajus Petronius,
Romersk embedsmand
under kejser Nero,
død år 65 e. Kristus.

Opdateret d. 16.2.2017