foalogo  
FOA-Psykiatri - et fagligt videnscenter

Skovagervej 2, 8240 Risskov, Tlf. 7847 1041, SE nr. 1287 7749 - Djurslands Bank - reg. 7264 kto. 0001123806

 

 

     Forside
     Bestyrelsen
     Tillidsvalgte
     Generalforsamlingen
     Love & vedtægter
     Vingefanget
     Aftaler
     Studieture
     Nordisk samarbejde
     Eksamensbilleder
     Bliv medlem
     Kontakt os
     Fællestillidsrepræsentant
     Vores adoptivbarn
     Sosu-ass.klubben
     FOA Århus

 

VINGEFANGET
1996
Januar
April
Juli
Oktober

1997
Januar
April
Juli
Oktober

1998
Januar
April
Juli
Oktober

1999
Januar
April
Juli
Oktober

2000
Januar
April
Juli
Oktober

2001
Januar
April
Juli
Oktober

2002
Januar
April
Juli
Oktober

2003
Januar
April
Juli
Oktober

2004
Januar
April
Juli
Oktober

2005
Januar
April
Juli
Oktober

2006
Januar
April
Juli
Oktober

2007
Januar
April
Juli
Oktober

2008
Januar
April
Juli
Oktober

2009
Januar
April
Juli
Oktober

2010
Januar 
April
Juli
Oktober

2011
Januar
April
Juli
Oktober

2012
Januar
April
Juli
Oktober

2013
Januar
Juni
September
December

2014
÷
Marts
Juni
December
Oktober

2015
Marts
Juni
September
December

2016
Marts
Juni
September
December

2017
Marts
Juni

Jubilæumshæfte, 100 år


      Opdateret d. 22.06.2015