foalogo  
FOA-Psykiatri - et fagligt videnscenter

Skovagervej 2, 8240 Risskov, Tlf. 7847 1041, SE nr. 1287 7749 - Danske Bank reg.nr. 9570 2280876

 

 

     Forside
     Bestyrelsen
     Tillidsvalgte
     Generalforsamlingen
     Vingefanget
     Aftaler
     Studieture
     Nordisk samarbejde
     Bliv medlem
     Kontakt os
     Fællestillidsrepræsentant
     Vores adoptivbarn

 

 
Læs rejsebeskrivelse 1

Læs rejsebeskrivelse 2

Læs rejsebeskrivelse 3

Turen til Anstalten ved Hersted Vester
Af Peter Bugge

Lad det være sagt med det samme:
Bestil aldrig hurtigfærgen Århus-Odden en tidlig morgen, og aldrig efter en helligdag - hvis du skal være sikker på at komme med!

Den 29.maj troppede de tilmeldte op kl.06.20 på den store parkeringsplads foran Århus Universitets Hospital, Risskov (i folkemunde kaldet Psykiatrisk Hospital) - eller det vil sige, at to personer sov fra arrangementet, umulige at ringe op.

Fraværet skyldes manglende indsigt i, hvordan man indstiller et vækkeur i sin mobiltelefon. Livet går jo videre, om end man tænker sit i disse teknologiske tider. Episoden bidrager til den ældre generations fordomme overfor den yngre generation. De to unge mænd, dybt knust over deres fravær og manglende omhu og manglende teknologiske indsigt, tog ud for at fiske - hvad de fangede, melder historien ikke noget om, i hvert fald fangede de ikke Mols-linien.......

Vi andre ankommer rettidig til havnen, får købt billetter, og bliver anvist en række, som vi skal stille bilerne i.

Maven begynder at knurre længselsfuld efter den store morgenbuffet på færgen, men pludselig vågner vi brat af vores madorgie fantasi - vi ser, at et stk. personale fra Mols-linien, en meget blond dame, man fristes til at tænke, mon hun har dyppet sit hår i Klorin (?), piske rundt til de sidste 10- 15 biler på kajen, alt imens vi kan se, at færgen sejler væk.....

Men hov stop lige (det gjorde færgen altså ikke) - vi havde jo pladsbillet og var kommet rettidig til Check-in. JA, alt det er rigtigt, men der var ikke plads til flere biler på færgen. Mols-linien kan ikke altid beregne, hvor meget den enkelte bil fylder i længden - og så er der også lige nogle håndværkere, der skal have plads, så de kan bidrage med noget topskat til vores herlige velfærdssamfund.

Klorin damen forstod ikke rigtig vores brok - "Skynd jer nu at køre hen og få vekslet jeres billet til kontanter - og så får I en fribillet".

En fribillet
Klokken var efterhånden blevet 07.15 - og undervisningen gik i gang kl. 10.

Vi tog den hurtige beslutning at køre over broen til Sjælland - og så holde ind på en tankstation og købe et rundstykke og 1 kop kaffe til folket og én af de gode morgenkager med masser af transfedtsyrer.

I bagende sol kom vi pludselig til Hersted Vester, godt hjulpet på vej af GPS-enheden Eva (i disse teknologiske tider), forsinket 1½ time, vi gik derfor glip af psykologens oplæg, og gik direkte til rundvisning på fængslet.

Jeg havde ringet forinden til Uddannelsesovervagtmester Lars, at vi blev lidt forsinket, men humøret i øvrigt var højt, da vi allerede havde fået dagens første skud transfedtsyrer ved et Pitstop ved Ejer Baunehøj.

Fængslet Hersted Vester er det nyeste, af de ældste fængsler. Det billede sagde noget om, hvor udslidte de ældste fængsler så må være. Der er ikke ret mange fangeflugter eller forsøg herpå.

Der er ikke nogen, der gider huse en mand, der har begået forbrydelser imod børn, ej heller hjælpe med flugt. De indsatte kan inddeles i to overvejende hovedkategorier: Sædelighedsforbrydelser og de stærkt karaktér afvigende forbrydere (hvor man udelukker psykisk sygdom).

Det er overvejende mandlige indsatte, kun ca. 8 kvinder afsoner p.t. Ca. 130 indsatte i alt, hvoraf en hel fløj var Grønlændere, som ikke kan afsone i Grønland.

Der er arbejdspligt i de danske fængsler, og gider man ikke stå op til arbejdet i fængslets værksteder, får man en bøde. Og man står selv for rengøringen af celle m.m., samt madlavning. Kan man ikke fi nde ud af at gøre rent og rydde op, så vanker endnu en bøde og evt. bliver man flyttet til en anden celle, hvor der kun er en seng og et bord. Sædelighedsforbryderne skal, såfremt man vil prøveløslades, modtage injektion Androcur (mod mandlig hyperseksualisme) hver 14 dag.

Ifølge Lars vil Androcur bevirke, at den pågældende drift vil blive skruet tilbage til en 10-årig drengs seksuelle drift. Dog skulle man ikke miste lysten til en evt. partner. Men lysten til at begå overgreb imod børn skulle altså forsvinde eller aftage kraftigt.

I gamle dage fi k de indsatte foretaget en fysisk kastration af testiklerne. Og man kunne så få "kugle proteser" indsat i pungen i stedet for - men de kunne godt klikke en del mod hinanden, hvis man løb eller udøvede f.eks. sport.

Hersted Vester er ikke opbygget i klassisk facon, men med "fritliggende" selvstændige enheder inde bag den store mur og hegn. Det er selvfølgelig strengt forbudt at fotografere fængslet.

Psykologens oplæg om Hersted Vester håber jeg at bringe i næste nummer.

Studietur til Hersted Vester og Sct. Hans
Af Jesper Priskorn

Vi har igen været på tur, denne gang til Hersted Vester, et fængsel for nogle af nutidens farligste forbrydere, men også nogle af tidens svageste individer.

Mange har en psykisk lidelse og næsten alle er i en eller anden form for behandling.

De er alle indsat med lange straffe - mindst 6 år og fremefter.

Vi skulle af sted tidligt - meget tidligt syntes nogle det var, de kom nemlig ikke…, rigtigt træls, da der var mange som havde søgt og havde fået afslag på turen. (Til dem prøver vi at lave en ny tur med næsten samme indhold.)

Det var nogle brødebetyngede herrer der sagde undskyld senere på dagen, i telefonen.

Men dem der mødte op, var glade og forventningsfulde - vi skulle sejle med Molslinien kl. 07.00 - vi havde bestilt det store morgenbord og alle var sultne.

Stor var derfor vores overraskelse - da Molslinien pludselig sejlede uden os. Vi holdt 5 biler og så selvfølgelig resten i rækken. Så det er ikke kun DSB og SAS der er nogle elendige rejsetransportører - men også Molslinien.

Det hjalp ikke noget at være sure - vi måtte videre og vi tog turen nedenom og fik vores morgenbord stående på en tankstation.

Hersted Vester kom vi for sent til og vores underviser Psykolog Steen Mollerup oplæg om karakterafvigere, løb ud i sanden - vi fik et glimt af ham på vej til et andet møde. Men sikke et syn vi blev mødt af da vi ankom, nedslidt, beskidt og nedslidt…, var de tanker der for igennem mit hoved da vi fik åbent en af portene så vi kunne køre ind på området.

Stor fornøjelse fik vi til gengæld af vores rundviser Lars, som fortalte os en masse historie og viste os rundt på hele Hersted Vester, selv cellerne var vi på besøg i - 6 kvm. - og så på livstid!

Vi fik en historie, fordi vi spurgte til en mediekendt personlighed, Peter Lundin - og fik at vide at han ikke var noget særligt, ved siden af dem der var her - der var nogen her, som havde begået meget farligere forbrydelser - men de havde ikke været i medierne.

Hverdagen sådan et sted var tidligt op og på arbejde rundt omkring i de værksteder der var - vi så flere af dem og lønnen var ikke stor - men gik bl.a. til mad, som de selv skulle købe og lave. Der var også kvinder indsat og de var bestemt heller ikke guds bedste børn - bl.a var en indsat for anden gang, for mordet på sin både første og anden mand og var nu gift med en medfange - spændende liv.

Alle kvinderne på nær en, var i kæresteforhold/gift med en medfange fra herrefløjen og de havde lovligt samkvem hver mandag om man havde lyst eller ej.

Seksualforbryderne havde deres egen fløj og de havde stor succes med at give dem behandling, så de efter deres straf kunne begå sig uden at gentage deres unoder.

Efter Hersted Vester kørte vi til Sct. Hans Hospital i Roskilde, hvor vi blev taget imod af Plejer Henrik Hedegaard som fortalte kort om historien og herefter viste os rundt på området.

Det er et kæmpe område - som ligger mindst ligeså flot som vores hospital i Risskov.

Videre til Sct. Hans
Henrik fortalte særligt om muligheden for at få særbehandling - det havde vi jo også her, med første, anden og tredje klasse - men på Sct. Hans gik man videre og tilbød at man kunne bygge huse til familiemedlemmerne og det havde man bl.a. gjort til en rig dame - som så boede på hospitalet i egen bolig, nærmest et palæ, med 7 kaminer og med egne tjenestefolk.

Hun havde så besøg af overlægen til middag engang om ugen - huset er nu et aktivitetssted for brugere.

Vi sluttede af med et besøg ved personalet egen Marina, hvor vi kunne nyde en kold vand, det var tiltrængt i de 27 graders varme.

Nu blev det spændene igen - vi kørte til Odden for at tage færgen fra Molslinien hjem - og spændingen var stor om vi kom med denne gang.

Det lykkedes og vi kom hjem i god behold - en fin oplevelse rigere.

ANSTALTEN VED HERSTEDVESTER
Af Peter Bugge

Da vi sidste gang skrev om vores tur til Hersted Vester, lovede jeg, at der senere ville komme en skrivelse om det første oplæg, som vi desværre gik glip af.

Det følger her - skrevet af: Afdelingsleder, cand.psych. Steen Mollerup

Historie
Anstalten ved Herstedvester blev taget i brug i 1935 som nyopført anstalt til de dengang nye sanktioner, psykopatforvaring (tidsubestemt) og psykopatfængsel (tidsbestemt). Anstalten var ved sin op førelse et radikalt brud med traditionelt lukket fængselsbyggeri, idet man på et forholdsvis stort areal omgivet af en ringmur opførte et antal fritliggende bygninger til husning af de indsatte.

Fra anstaltens start blev der knyttet særlig lægelig ekspertise til anstalten, og under overlæge G. K. Stürup udviklede anstalten sig til en international kendt behandlingsinstitution for psykisk afvigende kriminelle. Ved særforanstaltningernes afskaffelse i Danmark i 1973 bibeholdt man muligheden for tidsubestemt forvaring af en mindre gruppe (ca. 15) kriminelle, der har gjort sig skyldig i gentagne tilfælde af personfarlig kriminalitet. Disse indsatte kan oftest karakteriseres som svært personlighedsforstyrrede.

Kapacitet
Anstalten har 132 pladser og 15 pladser på den åbne afdeling på Holsbjergvej.

Af særlige afdelinger findes blandt andet en kvindeafdeling, en grønlænderafdeling og en visitationsafdeling for personer dømt for sexkriminalitet.

Anstalten modtager mænd og kvinder fra hele landet, der skal observeres eller har behov for psykiatrisk bistand samt grønlandske domfældte, der er dømt til anbringelse i Anstalten ved Herstedvester. Man modtager både fængselsafsonere med korte og lange straffe og varetægtsfængslede, idet kriteriet for anbringelse i Anstalten ved Herstedvester er et behov for observation og/eller psykiatrisk/psykologisk behandling.

Ledelse
Anstaltens ledelse består af en fængselsinspektør (jurist) og en administrerende overlæge (psykiater) med fængselsinspektøren som øverste ansvarlige for institutionens almindelige administration herunder den økonomiske forvaltning. Den administrerende overlæge har det øverste ansvar for anstaltens behandlingsarbejde. Ledelsesgruppen består derudover af en vicefængselsinspektør (jurist), en økonomichef samt fire civile afdelingsledere (to psykiatere og to psykologer) og fire uniformerede afdelingsledere, en beskæftigelsesleder, en undervisningsleder, en socialfaglig konsulent, en personale- og sikkerhedskonsulent og en oversygeplejerske.

Personalesammensætningen i anstalten ekskl. personerne i ledelsen er 3 psykiatriske overlæger, tre afdelingslæger, læger (psykiatere), en afdelingslæge (somatisk), 9 psykologer, fem sygeplejer sker plus to deltidsansatte sygeplejersker, seks socialrådgivere plus en grønlandsk pædagogisk medarbejder, en præst, en overlærer plus et antal timelærere til specialundervisning, en faglærer som le der af terapiafdelingen og en fritidslærer tilknyttet terapien, en produktionsskoleleder, 13 værkme stre og 12 fængselsfunktionærer ad gangen i arbejdsdriften, ca. 175 fængselsfunktionærer (ca. 50 ansat på prøve) og seks overvagtmestre.

Administrationspersonalet i anstalten udgøres af i alt 19 hel- og deltidsansatte personer.

Indsatte
Anstaltens klientel udgøres fortrinsvis af indsatte med forstyrrelser og forandringer af personlighedsstruktur og adfærd. Kønsfordelingen er ca. 95 % mænd og 5 % kvinder.

Anstalten modtager traditionelt de sværest belastede sædelighedskriminelle og forvaringsdømte. Endelig modtager anstalten grønlandske forvaringsdømte.

De indsatte er som oftest kriminologisk, socialt, psykiatrisk/psykologisk og misbrugsmæssigt meget hårdt belastede. Ud af anstaltens kapacitet på 127 pladser i den lukkede sektor er ca. 90 langtidsindsatte med domme på livstid, forvaring (tidsubestemt), grønlandske forvaringsdømte(tidsubestemt), eller indsatte som er idømt fængsel på 8 år eller derover.

Aktivitetspligt og selvforplejning for de indsatte
Alle indsatte, der afsoner i Anstalten ved Herstedvester, har arbejds- og beskæftigelsespligt, og de kan vælge mellem følgende arbejdspladser: montageværksted, bogbinderi, kuvertværksted eller at arbejde hos maler, murer, tømrer, elektriker eller smed eller eventuelt at være med på et hold, der klarer vedligeholdelse af haveanlæg indenfor muren eller udenfor ringmuren.

Arbejdet udenfor ringmuren kræver, at særlige betingelser er opfyldt. Man kan også vælge at være gangmand på sin egen afdeling, d.v.s. være den der står for rengøring og lignende. De indsatte der ikke kan klare et værkstedsarbejde kan vælge at arbejde hjemme på cellen, og for de svageste indsatte findes der et terapiværksted samt en produktionsskole.

Endelig er der til anstalten knyttet en skole, hvor man dels kan få udbygget sine skolekundskaber, dels tage folkeskolens 9. og 10. klasse.

For grønlænderne er der mulighed for undervisning på grønlandsk tre gange tre timer ugentlig i det omfang, der kan skaffes grønlandske lærere hertil.

Til grønlænderafdelingen er der knyttet en psykolog og en psykiater, en grønlandsk socialrådgiver samt en grønlandsk pædagogisk medarbejder/tolk og derudover et antal grønlandske fængselsfunktionærer samt normalt to grønlandske fængselsfunktionærer på udstationering fra Grønland. Herudover er der til den enkelte grønlandske anbragte beskikket en grønlandsk bistandsværge.

De indsatte på de fleste afdelinger har selvforplejning, hvilket vil sige, at de ugentlig får et kostbeløb for hvilket der kan indkøbes madvarer i anstaltens butik til egen forarbejdning. Anstalten indkøber grønlandsk proviant, som de indsatte på grønlænderafdelingen en til to gange ugentlig tilbereder til fællesspisning.

De indsattes behandling
De indsatte på anstaltens øvrige afdelinger får alle tilbud om individuel psykiatrisk eller psykologisk behandling hovedsagelig i form af psykoterapi på psykodynamisk grundlag. Det skal dog bemærkes, at samtlige anstaltens læger og psykologer aktuelt er i gang med en kognitiv uddannelse.

Anstalten har desuden en langvarig tradition for behandling af sexdømte og har således gennem årene erhvervet en specialviden på dette område.

Behandlingen af de sexdømte bestårfor største delens vedkommende af mere eller mindre intensiv psykoterapi, men dertil kommer at enkelte sex dømte, som har foretaget gentagen og alvorlig seksualkriminalitet, foruden psykoterapi tilbydes medikamentel kønsdriftdæmpende behandling med "antihormoner" (Androcur og Enanton).

Behandlingserfaringerne med den særlige behandlingsform er endog særdeles gode, idet der ikke er blevet registreret recidiv til ny alvorlig personfarlig sexkriminalitet under behandlingen. Endvidere er de registrerede bivirkninger forholdsvis små, men det skal dog bemærkes, at der er etiske problemstillinger forbundet med denne særlige behandlingsform i et "fængselssystem".

Derudover har der siden januar 2003 eksisteret et tilbud til de indsatte om at deltage i reflekterende samtaler med personalet. Samtalerne gennemføres efter en norsk model, der er udviklet af professor Tom Andersen, fra universitetet i Tromsø. Indtil videre er behandlingserfaringerne med denne sær lige samtaleform meget gode, idet de både involverer decideret behandlingspersonale, men også det uniformerede fængselspersonale.

Med anstaltens særlige klientel søger man til stadighed at kunne imødekomme behov for en bred vifte af behandlingsmæssige tiltag af adfærdskorrigerende medicinsk og psykoterapeutisk art. Man intervenerer behandlingsmæssigt for at give den indsatte den bedst mulige livskvalitet under afsoning og for at forebygge recidiv gennem daglig påvirkning og holdningsbearbejdelse ved eksem plets magt, og ved direkte anvisning, påbud og forbud forsøger man at bibringe den indsatte en forpligtende forståelse af almindelige samfundsmæssige- og sociale normer. Med den medicinske be handling søger man efter omstændighederne at dæmpe eller fjerne symptomer for at lindre lidelse eller for at forebygge recidiv til personfarlig sædelighedskriminalitet.

Gennem kortere eller længerevarende psykoterapeutiske forløb forsøger man ved bearbejdning af psykiske konflikter og følelsesmæssige problemstillinger at bidrage til at bringe den indsatte videre i sin personlige udvikling, så han også i fremtiden bliver bedre i stand til at løse sine problemer og opfylde sine behov på en social acceptabel og for ham selv tilfredsstillende måde.

Det er min og anstaltens erfaring, at de forskellige behandlingsmetoder og niveauer er mest effektive, når de kombineres og udføres i et tæt tværfagligt samarbejde mellem anstaltens forskellige personalegrupper. Dette intensive tværfaglige samarbejde er et særkende for Anstalten ved Herstedvester. Den overordnede målsætning er at skabe et tværfagligt miljøterapeutisk humanistisk afsoningsmiljø med mulighed for personlig positiv udvikling for både ansatte og indsatte.


      Opdateret d. 16.8.2012