foalogo  
FOA-Psykiatri - et fagligt videnscenter

Skovagervej 2, 8240 Risskov, Tlf. 7847 1041, SE nr. 1287 7749 - Danske Bank reg.nr. 9570 2280876

 

 

     Forside
     Bestyrelsen
     Tillidsvalgte
     Generalforsamlingen
     Vingefanget
     Aftaler
     Studieture
     Nordisk samarbejde
     Bliv medlem
     Kontakt os
     Fællestillidsrepræsentant
     Vores adoptivbarn

 

Besøg på Ceres Bryggerierne
Af Jesper Priskorn

Tiden er kommet til at prøve et besøg igen, og vi har aftalt med Ceres at vi kan komme på rundvisning

Tirsdag den 8. november kl. 18.00 - til ca. 22.00

Besøget er dog afhængigt af tilmelding da rundvisning kun gøres med minimum 20 deltager og maximalt 45 personer.

Der vil af hensyn til bespisning være et lille deltagergebyr på 25,-kr, som betales ved tilmelding.

Vi mødes foran skorstenen ved Ceres Byggerierne i Århus kl. 17.45, d. 08.11.05.

Pengene tilbagebetales ikke ved forfald efter d. 1. November.

Da der som nævnt kun kan deltage 45 personer, vil det være efter metoden - "først til mølle" princippet.

Hvis det skulle blive overbooket vil der være venteliste og eventuelt mulighed for endnu et arrangement.

Ceres besøget 2005
Af Jesper Priskorn

Efter stor opfordring fra personalet i afdeling S, på Psykiatrisk hospital, arrangerede vi et besøg på Ceres Bryggerierne eller som det hedder i dag ROYAL UNIBREW. Forventningen om stor deltagelse fra medlemmerne og især afd. S. var stor fra klubbens side. Ligeså stor var skuffelsen, da vi opdagede der kun var 4 tilmeldte, da fristen for tilmeldelse var overskreden.

Vi var tæt på at aflyse, da Erik Sindal, blev redningsplanken for besøget.

Han foreslog at vi tog hans kollegaer med fra administrationen og her var der ingen betænkelighed, de stillede med 14 personer på ganske kort tid og vi fik alle en hyggelig aften og fik hilst på andre kollegaer på en ny og hyggelig måde.

Efter min mening, var det en succes og kan sagtens gentages igen en anden gang.

Men det må fra klubbens side give tid til refleksion, hvordan kan det være at vi ikke selv kan stille med et hold, på minimum 20 personer, til et sådan arrangement, når vi har over 400 medlemmer - administrationen deltog med næsten 50 %, med kort varsel.

Har vi ikke lyttet til medlemmerne, jo det var et ønske fra jer.

Er tiden for socialt fællesskab ikke IN, blandt FOA medlemmer?

Nå, nok om det, det var en rigtig hyggelig tur og vores viden om produktion, salg og eksport er blevet større.

Desuden var det også muligt, at nyde et stykke mad og smage på de mange produkter - og øllet faldt tydeligt i alles smag. Så meget at vi fandt et lille listigt sted efterfølgende, hvor vi havde mulighed for at kontrollere rigtigheden, endnu engang.

Jeg siger tak til dem som deltog og især tak til administrationen, som sprang til med kort varsel og gjorde dagen mulig.


      Opdateret d. 16.8.2012