foalogo  
FOA-Psykiatri - et fagligt videnscenter

Skovagervej 2, 8240 Risskov, Tlf. 7847 1041, SE nr. 1287 7749 - Danske Bank reg.nr. 9570 2280876

 

 

     Forside
     Bestyrelsen
     Tillidsvalgte
     Generalforsamlingen
     Vingefanget
     Aftaler
     Studieture
     Nordisk samarbejde
     Bliv medlem
     Kontakt os
     Fællestillidsrepræsentant
     Vores adoptivbarn

 

 
Til DKA ÅRHUS AFD.

Århus d.13/7 92

Da vi er 2O personer, der den 8/9 92,tager på en een dags studietur til sikringen på Nykøbing Sjælland,
vil jeg gerne ansøge afdelingen om økonomisk støtte, til denne tur.


      Opdateret d. 16.8.2012