foalogo  
FOA-Psykiatri - et fagligt videnscenter

Skovagervej 2, 8240 Risskov, Tlf. 7847 1041, SE nr. 1287 7749 - Danske Bank reg.nr. 9570 2280876

 

 

     Forside
     Bestyrelsen
     Tillidsvalgte
     Generalforsamlingen
     Vingefanget
     Aftaler
     Studieture
     Nordisk samarbejde
     Bliv medlem
     Kontakt os
     Fællestillidsrepræsentant
     Vores adoptivbarn

 

 
Udflugt til Risskov, afd. 1

Nykøbing Sj., havde den 17. august arrangeret en heldagstur til Statshospitalet i Risskov. Turen havde samlet 75 deltagere deriblandt en del pensionister, der gav udtryk for megen glæde over arrangementet.

I strålende vejr tog man Molslinen til Æbeltoft, hvorefter man nød køreturen gennem det smukke landskab til Risskov.

På hospitalet blev gæsterne budt velkommen af hospitalsinspektør Vadmann, der samtidig indbød til et veldækket frokostbord.

Inspektøren gav her en fyldig orientering om det store hospitalsbyggeri, der er i gang i Risskov. Blandt de øvrige talere var formanden for afdeling 1, Erling Rasmussen, der gav udtryk for glæde over, at det var lykkedes at skabe kontakten mellem hospitals ledelsen og gæsterne.

Overlæge Voldby udtalte bl.a. at det havde undret ham, at man havde arrangeret en udflugt til et statshospital. Men, fortsatte han, der er naturligvis på denne måde mulighed for at kunne tage nye indtryk med hjem.

På gæsternes vegne takkede St. Skov Andersen for gæstfriheden og overrakte inspektør Vadmann en opmærksomhed. Efter frokosten foretog man en rundtur på den meget store byggeplads. Især virkede de fine rekonvalescentafdeling med fælles kantine for mandlige og kvindelige patienter, en stor underjordisk parkeringsplads, der i en katastrofesituation kan anvendes som evakueringsplads imponerende.

Efter at udflugtsdeltagerne havde taget afsked med Risskov, kørte man tilbage gennem Mols bjerge til hotel Vigen, Æbeltoft, hvor afdelingen var vært ved en middag. Her deltog inspektør, forvalter samt formand og kasserer for afdelingen i Risskov alle med frue.

Inden man brød op for at starte hjemturen, sluttede aftenen med nogle timers dans.
C. PHILIPSEN


      Opdateret d. 16.8.2012