foalogo  
FOA-Psykiatri - et fagligt videnscenter

Skovagervej 2, 8240 Risskov, Tlf. 7847 1041, SE nr. 1287 7749 - Danske Bank reg.nr. 9570 2280876

 

 

     Forside
     Bestyrelsen
     Tillidsvalgte
     Generalforsamlingen
     Vingefanget
     Aftaler
     Studieture
     Nordisk samarbejde
     Bliv medlem
     Kontakt os
     Fællestillidsrepræsentant
     Vores adoptivbarn

 

Studietur i afdeling 1.

Tirsdag den 8. maj afholdt afdeling 1 studietur til forvaringsanstalten og særfængslet i Horsens. I turen deltog 42 medlemmer, og vi ankom til fængslet kl. 15. Her blev vi modtaget af fængselsinspektør Heilbo, der gaven historisk oversigt over fængslet og dets anvendelse. Derefter var der rund gang i fængslet, såvel inde i bygningerne som ude på terrænet.

Efter rundgangen samledes vi igen i mødesalen, hvor overlæge Witmar holdt et timelangt og meget interessant foredrag for os om det arbejde, som øvedes der på stedet. Efter foredraget var der lejlighed til at stille spørgsmål. Mange benyttede sig heraf, og overlæge Witmar besvarede uforbeholdent alle spørgsmål.
P.JM.


      Opdateret d. 16.8.2012