foalogo  
FOA-Psykiatri - et fagligt videnscenter

Skovagervej 2, 8240 Risskov, Tlf. 7847 1041, SE nr. 1287 7749 - Danske Bank reg.nr. 9570 2280876

 

 

     Forside
     Bestyrelsen
     Tillidsvalgte
     Generalforsamlingen
     Vingefanget
     Aftaler
     Studieture
     Nordisk samarbejde
     Bliv medlem
     Kontakt os
     Fællestillidsrepræsentant
     Vores adoptivbarn

 

 
Udflugt i afd. 1.
Fredag den 20. juni havde afd. l arrangeret en heldagsudflugt for medlemmerne.

Turens første tape gik op til Rebild bakker, hvor formiddagskaffen blev drukket i skønne omgivelser.

Derfra kørte vi gennem den store vildmose og nåede ved middagstid vort endelige mål, det nye sindssygehospital i Brønderslev.

Her fik vi en særdeles hjertelig modtagelse såvel af kolleger som hospitalsledelsen. Overlæge Henry Olsen fortalte os om hospitalets tilblivelse, indretning og liv, og efter det interessante foredrag var vi på rundgang over hele hospitalet.

Aftenen sluttede på Skovkroen i Aalborg, hvor vi sammen med kolleger fra Brønderslev spiste til aften, senere var der forskellige optræden og dans.

Efter nogle hyggelige timers samvær gik det atter hjemad, men det var en dejlig og interessant tur, som vi nok kunne have ønsket flere af vore medlemmer havde fået lov til at opleve.

Vi, der var med, bringer en hjertelig tak til alle, der medvirkede til at udflugten fik et så vellykket forløb, det gælder især kolleger og hospitalsledelsen i Brønderslev.
H. L.


      Opdateret d. 16.8.2012