foalogo  
FOA-Psykiatri - et fagligt videnscenter

Skovagervej 2, 8240 Risskov, Tlf. 7847 1041, SE nr. 1287 7749 - Danske Bank reg.nr. 9570 2280876

 

 

     Forside
     Bestyrelsen
     Tillidsvalgte
     Generalforsamlingen
     Vingefanget
     Aftaler
     Studieture
     Nordisk samarbejde
     Bliv medlem
     Kontakt os
     Fællestillidsrepræsentant
     Vores adoptivbarn

 

Studietur i afd. 1.
Ud fra den betragtning, at vort arbejde har mange lighedspunkter og samme mål: at genopbygge menneskeskæbner, at bringe mennesker, der for en tid af en eller anden grund er slået ud a'f deres normale livsbane, tilbage til deres kære og til samfundet, besluttede afd. 1 at arrangere en studietur til psykopatanstalten i Horsens. De nødvendige formaliteter blev bragt i orden, og mandag den 21. september kl. 16 ankom 50 af vore medlemmer i 2 busser til anstalten. På det ærværdige 100årige "slot", hvis navn gennem årene har skiftet fra Horsens Tugthus over Statsfængslet i Horsens til Psykopatanstalten i Horsens, blev vi modtaget af fængselsinspektør Worm.

Inspektøren bød os velkommen og gav os en oversigt over anstaltens historie og administration. Derefter blev vi delt i 2 hold, det ene med Dansk Fængselsforbunds lokale formand, Jens Kristensen, det andet med reservelæge, dr. med. Knud Højer som fører.

Dr. Højer kendte vi forresten alle fra den tid, han var reservelæge på hospitalet i Risskov.

Den nærmere rundgang skal jeg afstå fra at referere, men man viste os alt og svarede beredvilligt på vore mange spørgsmål. Fangerne havde det godt og nød en udstrakt frihed inden for murene. .De var i arbejdstiden næsten alle beskæftigede i anstaltens store værksteder, hvoraf væveriet med 52 maskinvæve., der lavede et infernalsk spektakel, var mest imponerende.

Interessant var det også at bese anstaltens museum, der rummede en mængde kuriositeter, f. eks. det kors, hvortil fangerne i gamle dage blev lænket, mens de fik pryglestraf, og de 7og 9-halede "katte", der blev anvendt hertil. Endvidere fandtes bl. a. en mængde mesterligt lavede dirke, totenschlagere, hjemmelavede tov, Lorentzens udbryderværktøj og fhv. justitsminister Alberti's bukser med et enormt rumfang.

Måske er vi her i afd. særligt museumsinteresserede, fordi vi selv her på hospitalet har det bedst bevarede museum indenfor sindssygehospitalerne i Norden, i alt fald blev museet beset grundigt og med særdeles stor interesse.

Efter at alt var gennemgået og de mange spørgsmål besvarede, tog vi med tak afsked fra vore elskværdige ciceroner, enige om, at vi var en interessant og belærende oplevelse rigere.
P. J. M.


      Opdateret d. 16.8.2012