foalogo  
FOA-Psykiatri - et fagligt videnscenter

Skovagervej 2, 8240 Risskov, Tlf. 7847 1041, SE nr. 1287 7749 - Danske Bank reg.nr. 9570 2280876

 

 

     Forside
     Bestyrelsen
     Tillidsvalgte
     Generalforsamlingen
     Love & vedtægter
     Vingefanget
     Aftaler
     Studieture
     Nordisk samarbejde
     Eksamensbilleder
     Bliv medlem
     Kontakt os
     Fællestillidsrepræsentant
     Vores adoptivbarn
     Sosu-ass.klubben
     FOA Århus

 

Aktiviteter og studieture

Psykopatanstalten i Horsens
1953
Psykopatanstalten i Horsens
Sindssygehospitalet i Brønderslev
1958
Brønderslev
Forvaringsanstalten og særfængslet i Horsens
1962
Særfængslet i Horsens
Nykøbing på besøg i Risskov
1966
Besøg fra Nykøbing

1992
Sikringen

1999
Amsterdam

2000
Ceres

2002
Demonstration
2002
Polen
2003
Firenze

2005
Sikringen
Intet materiale
2006
Prag
2006
London

2007
Prag

2007
Herstedvester
Se Herstedvester
2007 Sct. Hans

2008
Århus Bryghus
2008
Polen
Intet materiale 2009
Århus Bryghus

2009
Benelux

      Opdateret d. 16.8.2012