foalogo  
FOA-Psykiatri - et fagligt videnscenter

Skovagervej 2, 8240 Risskov, Tlf. 7847 1041, SE nr. 1287 7749 - Danske Bank reg.nr. 9570 2280876

 

 

     Forside
     Bestyrelsen
     Tillidsvalgte
     Generalforsamlingen
     Love & vedtægter
     Vingefanget
     Aftaler
     Studieture
     Nordisk samarbejde
     Eksamensbilleder
     Bliv medlem
     Kontakt os
     Fællestillidsrepræsentant
     Vores adoptivbarn
     Sosu-ass.klubben
     FOA Århus

 

Tillidsrepræsentanter i Region Midt
Fællestillidsrepræsentant i distrikt Øst Plejer Bent Lykke tlf. 7847 1042
Fællestillidsrepræsentant i distrikt Vest Sosu-ass. Hanne Elkjær tlf. 7847 4516
Afd. Q, Risskov Plejer Jesper Priskorn tlf. 7847 1041
Afd. P, Risskov Sosu-ass. Peter Bugge tlf. 7847 1043
Afd. R, Risskov Plejer Bent Lykke tlf. 7847 1042
Afd. M, Risskov Kontakt Plejer Bent Lykke tlf. 7847 1042
Børne- og Ungdomspsyk., Risskov Sosu-ass. Kirsten S. Christensen tlf. 4013 8345
Psyk. afs., Randers Sosu-ass. Susanne Rasmussen tlf. 2361 5264
Psyk. afs., Silkeborg    
Psyk. afs., Horsens Sosu-ass. Steen Strandgaard Christensen tlf. 7847 5020
Tillidsrepræsentanter i kommuner
     
     
     
     
     
     

      Opdateret d. 16.8.2012