foalogo  
FOA-Psykiatri - et fagligt videnscenter

Skovagervej 2, 8240 Risskov, Tlf. 7847 1041, SE nr. 1287 7749 - Danske Bank reg.nr. 9570 2280876

 

 

     Forside
     Bestyrelsen
     Tillidsvalgte
     Generalforsamlingen
     Vingefanget
     Aftaler
     Studieture
     Nordisk samarbejde
     Bliv medlem
     Kontakt os
     Fællestillidsrepræsentant
     Vores adoptivbarn

 

 
 
Ordførermødet

 

Ordførermøde i Finland
Af Jesper Priskorn

Nordisk ordførermøde blev afholdt i weekenden d. 28-30 maj 2010 i Finland på Forsby Sygehus i Helsingfors.

Britt Gråbæk og Jesper Priskorn deltog og der blev lavet mange fine beslutninger om det kommende og fremtidige Træf.

Vi tog initiativ til at invitere Island som gæster til Færøerne og forsøge endnu engang at få fat i Sverige og høre om deres videre deltagelse i det Nordiske samarbejde - eventuelt via Stockholm.

Økonomien kom også på plads og beslutningen blev at vi skulle betale 200 euro pr.

deltager til værtslandet, dette var en fordobling af deltagergebyret, men væsentligt for at sikre fremtidige træf.

Som værtsland i 2014, vil det også komme os til gode.

Træffet på Fæøerne bliver afholdt i dagene d. 27 - 29 maj 2011 - men vi er blevet inviteret til at komme allerede d. 25 maj. - dette skyldes selvfølgelig den lange rejse - men også muligheden for også at nå at se den særprægede natur, der vil blive lavet forskellige udflugtsmuligheder, som man kan melde sig på - men vejret er afgørende for arrangementerne.

Det er aftalt at hvert land kan deltage med 20 personer.

Vi aftale desuden at lave en ansøgning til psykiatriledelsen snarligst, da vi godt kan se det bliver en noget udgiftstung rejse for den enkelte.

Efter mødet blev vi inviteret til middag på fæstningen Sveaborg, beliggende i skærgården lige udenfor Helsinfors.

Vi fik en længere beretning om fæstningværket som blev bygget af svenskerne i 1700-tallet som beskyttelse mod russerne, men holdt kun til 1808 hvor Rusland invaderede Finland, som var besat af svenskerne frem til da. På fæstningens højdepunkt var der op til 9000 soldater placeret på øen.


      Opdateret d. 16.8.2012