foalogo  
FOA-Psykiatri - et fagligt videnscenter

Skovagervej 2, 8240 Risskov, Tlf. 7847 1041, SE nr. 1287 7749 - Danske Bank reg.nr. 9570 2280876

 

 

     Forside
     Bestyrelsen
     Tillidsvalgte
     Generalforsamlingen
     Vingefanget
     Aftaler
     Studieture
     Nordisk samarbejde
     Bliv medlem
     Kontakt os
     Fællestillidsrepræsentant
     Vores adoptivbarn

 

 
Program

Beskrivelse

 
DSC02534

Nordisk Treff for psykiatrifagforeninger 2008 - Dag 1

Fredag 6. juni, Gaustad sykehus, Oslo
Marked, nedbygging, særomsorg
- eller verdig ivaretakelse?
Nordisk sykehuspsykiatri ved et veiskille
Møteleder: Thorvald Steen
(Møtet er åpent for alle, i tillegg til nordiske gjester og spesielt inviterte.)
09.30 - 10.00 Registrering og kaffe
10.00 - 10.10 Åpning ved Gerd Kristiansen, første nestleder i Fagforbundet
10.10 - 10.40 "Min prosess", Tekster og musikk ved teatergruppa Den Røde Gren
10.40 - 11.15 Cowboyer og indianere - eller; hvem kan mennesker med psykiske lidelser egentlig stole på? Psykiater Svein Haugsgjerd, professor
11.15 - 11.45 Når fengsel blir alternativet, Randi Rosenqvist, leder av den rettspsykiatriske kommisjon
11.45 - 12.00 "Hovedstadsprosessen": Et være eller ikke være for asyltanken. Are Saastad, leder i Gaustadklubben
12.00 - 13.00 Lunsj
13.00 - 13.30 Psykiatrien som hjørnestein i den nordiske velferdsstatsmodellen, Reiulf Steen, tidligere leder av Arbeiderpartiet
13.30 - 14.00 Marked, rus og rusbehandling - en livsfarlig miks, Knut T. Reinås, leder av Forbundet mot rusgift
14.00 - 14.50 Hva foregår på det faglig-politiske området i de nordiske land?, Forberedte innlegg fra Danmark, Finland, Sverige og Færøyene
14.50 - 15.10 Pause
15.10 - 16.15 Paneldebatt: Finnes Det Gode Asylet - eller bør sykehusene bort?
Sentrale deltakere fra fagfelt, politikk og fagbevegelse deltar
Debattleder: Thorvald Steen
16.15 - 16.30 Oppsummering og avslutning
(Det tas forbehold om mulige endringer i programmet)
Kun for de fem nordiske fagforeningenes ledere og nestledere:
17.00 - 19.00 Nordisk ordførermøte
Erfaringer siden sist, evaluering av årets treff og planer for neste ordførermøte, og neste Nordisk treff (etter planen på Færøyene i 2011).
PÅ FREDAGSKVELD ARRANGERES GRILLAFTEN PÅ DIKEMARK SYKEHUS.

Nordisk Treff for psykiatrifagforeninger 2008 - Dag 2
Lørdag 7. juni
Litt om Oslos psykiatri- og rusbehandling og innlegg fra Norden
Del 1: Faglige ekskursjoner og foredrag (transport pr. buss)(Denne delen av arrangementet er for våre nordiske gjester og spesielt inviterte.)
09.00 - 10.00 Psykoseposten, Ullevål universitetssykehus (UUS) - Majorstua, Omvisning og foredrag ved institusjonssjef Karl Otto Hageland
10.15 - 11.00 Senter for barne- og ungdomspyskiatri, UUS - Sogn, Omvisning og foredrag ved psykiater Finn Magnussen
10.15 - 12.00 Rusbehandlingsintsitusjonen Veksthuset, Aker universitetssykehus - Gaustad, Omvisning ved miljøterapeut Johnny Geelmuyden
12.00 - 12.45 Lunsj.
Del 2: Forberedte faglige innlegg
Arrangementet avholdes i et moderne auditorium på Ullevål universitetssykehus.
(Til denne delen av arrangementet inviteres bredt i de norske fagforeningene, i tillegg til de nordiske deltakerne og spesielt inviterte.)
13.00 - 15.30 Innlegg fra Danmark, Finland, Færøyene og Sverige
Detaljert program følger.
LØRDAG KVELD ARRANGERES NORDISK FESTMIDDAG FOR ALLE NORDISKE VENNER, INVITERTE GJESTER OG DE NORSKE FAGFORENINGENES MEDLEMMER.

Nordisk Træf 2008 - Oslo
Af Jesper Priskorn

Nordisk træf var i år et overflødighedshorn af oplæg og tak for det Norge-

Når det er sagt, var det lige før det var for meget - det skyldes ikke oplæggene - men varmen, 31 grader i skyggen - det varmeste vejr i Oslo i mindst 70 år-

Varmen gav dog også mulighed for et dejligt ude liv - som fremgår af billederne-

Især besøget ved Gro, på Dikemark sykehus - som lagde hjem til et besøg med badning og Rejespisning fredag aften og nat-

Tilbage til programmet, vi blev budt velkommen og herefter overtog Psykiater Svein Haugsgjerd, talerstolen-

Han fortalte om forholdene for psykisk syge i dag og den markedsgørelse som foregår i Norge i dag. Det var en rystende beretning - men meget lig det som sker i danmark i disse år - alt skal måles og vejes og relationsbehandling er en saga blot-

Efter Svein kommer lederen af den retsmedicinske kommission Randi Rosenqvist og fortalte os om forholde for psykisk syge kriminelle, hendes fortælling bragte vores sind yderlig i oprør - det var lige før hun beskrev forholdene så dårlige, at det var bedre at de kom i fængsel - der ville de få bedre forhold-

Hovedoverskriften for træffet, var "Det gode Asyl", fi ndes det - det var bærende hele vejen igennem og diskussionerne var brede - men tanken om at næsten alle vores sygehuse i Norden er bygget op omkring asyltanken og relationsbehandling, som har været en af hjørnestene i psykiatrisk behandling, - Nu var på vej til at blive nedlagt - til fordel for en specialiseret symptom behandlingsmodel - som på ingen måde, har relationsbehandling eller asyl i tankerne-

Effektivitet og dokumentation er hovedhjørnestenene i denne model og uroen for den enkelte sindslidende - samt deres ve og vel, kan ligge på et lille sted i modellen efter vores mening-

Markedsgørelsen er vejen frem, for alt i verden - så skidt med om man har sjælen med og det er til gavn for det enkelte individ. Penge og økonomi betyder alt-

Reiulf Steen, tidligere formand for socialdemokratiet i Norge, samt tidligere bruger af det psykiatriske system - har været indlagt med en depression, - var også en af oplægsholderne-

Netop tidsfaktoren var en af hans påstande - der bliver jo overhoved taget hensyn, til det man har vist igennem årtier - nemlig det, at en sindslidelse kræver tid for at heles….. - nej, nu er det effektivitet vi bliver målt på - gennemsnitsindlæggelsestider etc-

Vi hørte også om misbrugsbehandlingen i Norge, til stor glæde for de opsøgende medarbejdere som deltog fra Århus kommune, et område det fik meget med hjem fra-

Et besøg på en misbrugsinstitution, hvor vi hørte om deres arbejdsmodeller-

Vi besøgte desuden en børnepsykiatrisk afdeling hvor psykiater Finn Magnussen fortalte om sine mange år i psykiatrien og hans kamp for børnene og deres forhold. Han havde heller ikke mange rosende ord med på vejen, i forhold til nutiden psykiatri-

Endelig var vi på besøg og hørte om Norges svar på OPUS - nemlig AFP-

Det var ikke den store forskel man kunne spore - men det gør vel ikke noget-

Det der betød noget, var den støtte der blev lagt for dagen og det flotte resultat - men straks støtten og tilbudet fald bort - var det ned af bakke igen for den sindslidende-

Altså - mangel på relationsarbejde - og asyl støtte-

Vi hørte selvfølgelig også oplæg fra de andre nordiske lande og Estland kunne berette om store fremskridt indenfor psykiatrien siden sidst - men at der fortsat var lang vej igen-

Vores eget bidrag var Britt Graabæk, som fortalte om børne arbejdet i Århus kommune - et oplæg hun fik stor ros for-

Så skal jeg opsummere var det nogle begivenhedsrige dage både fagligt og socialt - Der var sket en foryngelse af deltagerne - som lovede fortsat samarbejde i fremtiden-

Et samarbejde som vi håber på - især fordi Nordisk Råd tilsyneladende vil bidrage med økonomisk støtte - som vil gøre dette muligt-

Næste Nordiske Træf er aftalt til at foregå på Færøerne i 2011-

Tak for et flot Nordisk Træf Norge.


      Opdateret d. 16.8.2012