foalogo  
FOA-Psykiatri - et fagligt videnscenter

Skovagervej 2, 8240 Risskov, Tlf. 7847 1041, SE nr. 1287 7749 - Danske Bank reg.nr. 9570 2280876

 

 

     Forside
     Bestyrelsen
     Tillidsvalgte
     Generalforsamlingen
     Vingefanget
     Aftaler
     Studieture
     Nordisk samarbejde
     Bliv medlem
     Kontakt os
     Fællestillidsrepræsentant
     Vores adoptivbarn

 

 

Læs om ordførermødet

Nordisk ordføremøde 2007
Af Britt Gråbæk og Jesper Priskorn

Den 31. juni var der ordføremøde i Oslo i Norge, planen var at planlægge træffet i Sverige til næste år. Dette lykkedes desværre ikke helt….

Men inden ordførermødet, var vi på besøg på en Børne - og ungdomspsykiatrisk afdeling nær Gaustad sygehus i Oslo. Vi fik her en beretning om deres måde at takle psykisk syge børn i familierne.

Det var kort og godt en indlæggelse af hele familien i 6 - 8 uger, for at afklare situationen og herefter en stillingtagen til hvordan man herefter kunne hjælpe barnet - og hvis man kunne, ville det betyde en indlæggelse for barnet på 6-8 måneder.

Det var en meget tændt medarbejder der tog imod - desværre var stedet som alle andre under forandring og skulle måske fl ytte til andre omgivelser end de nuværende, som de var meget glade for.

Efter besøget var vi på Gaustad hospitals patientkantine, Café Årstiderne, hvor vi blev beværtet af stedets brugere som ligeledes havde fremstillet maden, som var meget velsmagende.

Besøget herefter var på en Rusklinik Ullvin - ( Misbrugscenter) - her fik vi en meget fl ot gennemgang af stedets leder om succes og fi askoer. Dog viste statistikken, at deres indsat havde en tydelig forbedring - både fysisk - men især kunne statistikken vise at kriminaliteten faldt med 58 % - noget man burde hæfte sig ved fra bystyret - men nej - klinikken stod til at skulle drosle aktiviteterne ned og lederen stod til fyring -. Bl.a. fordi hun ikke ville gå på kompromis med sin indsats.

Det der var et særligt kendetegn på stedet var det var de garvede misbrugere der kun kunne få dette tilbud - de skulle have mindst 20 års misbrug bag sig og være mindst 40 år. Så bare det at de fik et tilbud og de sagde ja - burde være et under i sig selv.

Det var et fint program Nordmændene her havde sat sammen - tak for det, de vil tydeligt være med til, at løfte det faglige endnu højere op. Men nu tilbage til ordføremødet.

Der bliver afholdt Nordisk Træf i 2008, men ikke i Sverige som planlagt - men i stedet for i Oslo, Norge. Dette skyldes at de Nordiske ordførere fra Sverige, ikke magtede opgaven pt.

Derfor må vi takke Norge for de så resolut overtog Sveriges forpligtigelser og der er allerede en dato for Træffet - så noter det i din kalender. Nemlig Nordisk træf i Oslo d. 6 og 7. juni 2008, - dog skal du forvente at vi tager afsted d. 4 eller 5. juni og først kommer hjem d. 8 eller 9. juni. Men al det kommer vi tilbage til senere.
Tak til Norge for et fint og lærerigt program for ordføremødet.


      Opdateret d. 16.8.2012