foalogo  
FOA-Psykiatri - et fagligt videnscenter

Skovagervej 2, 8240 Risskov, Tlf. 7847 1041, SE nr. 1287 7749 - Danske Bank reg.nr. 9570 2280876

 

 

     Forside
     Bestyrelsen
     Tillidsvalgte
     Generalforsamlingen
     Vingefanget
     Aftaler
     Studieture
     Nordisk samarbejde
     Bliv medlem
     Kontakt os
     Fællestillidsrepræsentant
     Vores adoptivbarn

 

 
Nordisk ordførermøde
Af Jesper Priskorn

Ordførerne har været i Sverige i dagene 8 -10 maj, nærmere betegnet Vänersborg.

Det var fra dette sted, ideen til det nordiske samarbejde udsprang og det var der det 50 år senere lykkedes at snakke os frem til en fremtidssikring af dette samarbejde.

Fremtidssikringen består fortrinsvis i form af økonomi.

Ideen fra starten var at sikre viden og forståelse på tværs af landegrænserne og opholdet i værtslandet var for deltagerne, privat indkvartering, for at holde de økonomiske udgifter nede.

Tiden har nu vist at dette er meget vanskeligt og vi har når vi har været af sted boet på vandrehjem eller hotel, hospitalerne er i de forskellige lande blevet nedlagt og heller ikke der er det muligt at indkvartere deltagerne.

Vi mener derfor tiden er kommet til at vi her modernisere mulighederne for værtslandet og gør det økonomisk muligt for dem at afholde Nordisk Træf, uden de sætter sig i alt for stor en gæld.

Det har især været landende Sverige og Finland, der allerede nu har set det økonomisk meget vanskeligt at være i stand til at fortsætte samarbejdet uden økonomisk kompensation.

Beslutningen blev derfor at deltagergebyret for den enkelte blev sat væsentligt op og valget på valuta faldt på Euro.

Vi skal derfor medbringe for 100 Euro, i værtslandet valuta til festmiddag og overnatninger, en noget kraftig stigning, men vel ikke voldsommere en de fleste sagtens kan se sig ud af dette beløb, hvis de har lyst til at deltage.

Programmet for det næste Nordiske Træf blev også gennemgået og valget faldt på det som i Danmark er meget anderledes end i resten af Norden, nemlig brugerindragelse og pårørendepolitiker.

Danmark er nemlig værtsland til næste år i dagene d. 10 - 12 Maj 2002.

Vi havde også under ordførere mødet lejlighed til at besøge Vänersborg psykiatriske sygehus eller nærmere betegnet det der var tilbage.

Hospitalet er stadig i brug men til mange forskellige formål.

Dog er der stadig 2 retspsykiatriske sengeafdelinger, som er blevet moderniseret med nænsom hånd, hvor man har taget hensyn til bygningens 100 års historie, dette var meget flot, med højt til loftet og flotte trælister og flotte farver, så det fremstod mere som en hyggelig dagligstuen end som et hospital, dog var der gjort plads til enestue til alle, dog ikke med eget toilet og bad.

Denne hygge stod dog i skærende kontrast til beskyttelsesskjold og bænke som stod klar i mellemgangen.

Men det var også det eneste sted man kunne se det kunne gå voldsomt for sig og så selvfølgelig på personalet som gik rundt med end til flere personalarmer i bæltet.

Troldhättän
Vi var også en smut i Troldhättän og se det nye sygehus, et moderne sygehus som skejby, med helikopter landingsplads og moderne bygninger.

Dette stod i skærende kontrast til de smukke og velholdte bygninger vi lige kom fra.

Men her havde de også psykiatri, 5 afdelinger.

Søndag morgen tog vi tidligt afsted og kørte tilbage til Troldhättän og så vandfaldet.

Det var desværre tørret ug fordi de havde haft oversvømmelser og derfor havde lukket af ved nogen sluser.

Men betagende smuk var det dog stadigt.

Næste Nordiske Træf uden for Danmark vil blive i Finland i 2005, så hvis du kunne tænke dig at komme med ved du betingelserne allerede nu og har derfor ingen undskyldning for ikke have sparet op til turen.

Annonce

Nordisk Træf
Af Jesper Priskorn

Nu er tiden kommet - Nordisk Træf løber af stablen i dagene 10-12 Maj.

Der vil blive afholdt en festmiddag Lørdag den 11 maj kl 18.00.

Har du endnu ikke købt billet og skulle der være en tilbage kan det nås endnu.

Billetpris:125,-kr.

"Falcon" kommer og underholder med god og glad musik.

Der vil blive serveret en overdådig 3 retter menu.

Der vil komme et fyldigt referat af Træffet i næste nummer af Vingefanget.


      Opdateret d. 16.8.2012