foalogo  
FOA-Psykiatri - et fagligt videnscenter

Skovagervej 2, 8240 Risskov, Tlf. 7847 1041, SE nr. 1287 7749 - Danske Bank reg.nr. 9570 2280876

 

 

     Forside
     Bestyrelsen
     Tillidsvalgte
     Generalforsamlingen
     Vingefanget
     Aftaler
     Studieture
     Nordisk samarbejde
     Bliv medlem
     Kontakt os
     Fællestillidsrepræsentant
     Vores adoptivbarn

 

 
Færøerne
Af Jesper Priskorn

Nordisk træf År 2000, er nu en realitet!

Det vil foregå i Thorshavn i dagene 18-21 Maj 2000.

Den 18 Maj er en ekstra dag som vil give os mulighed får at se lidt af den barske natur og en sejltur til et spændende sted.

Vi skal bo på hotel Thorshavn, som ligger centralt i Thorshavn - 5-10 min gang fra hospitalet, hvor det Nordiske træf skal foregå.

Vi flyver derop og skal efter al sandsynlighed flyve fra Billund med Mærsk Air.

Vi håber på at kunne sende ca. 10-15 personer afsted, dette skyldes pladsforholdende - men også hvormange de andre Nordiske lande kan sende afsted.

Færøerne kan kun indkvartere max. 50 personer.

Da Færøerne skal have besked allerede d. 1 September, skal vi allerede nu have din bindende tilmelding.

Vi kan endnu ikke sige noget om den samlede pris, men kostprisen pr. overnatning er ca. 200,- kr i døgnet og transporten ca. 2500,- kr - dertil kommer festmiddagen som koster 300,-kr pr person.

Vi vil selvfølgelig søge tilskud til turen og håber på som de foregående år at få hjælp.

Programmet er ikke færdigt men vi håber at kunne besøge det Nordiske hus og der høre om psykiatriens historie siden den blev flyttet til færøerne i 1970 fra Danmark.


      Opdateret d. 16.8.2012