foalogo  
FOA-Psykiatri - et fagligt videnscenter

Skovagervej 2, 8240 Risskov, Tlf. 7847 1041, SE nr. 1287 7749 - Danske Bank reg.nr. 9570 2280876

 

 

     Forside
     Bestyrelsen
     Tillidsvalgte
     Generalforsamlingen
     Vingefanget
     Aftaler
     Studieture
     Nordisk samarbejde
     Bliv medlem
     Kontakt os
     Fællestillidsrepræsentant
     Vores adoptivbarn

 

 
 

Se programmet

 

NORDISK TRÆF 9-11 MAJ 1997 - I NORGE
I dagene 9. - 12. Maj var 23 medarbejdere fra psykiatrien i Århus deltagere i Nordisk Træf på Dikemark Sygehus i Oslo.

Vi rejste fra Århus Hovedbanegård fredag d. 9 maj med tog til Frederikshavn og derefter med Stena Line til Oslo, hvor vi ankom kl. 19. Derefter med bus til Dikemark, hvor vi blev hjertelig modtaget med mad, kammeratlig samvær, guitarspil og fællessang.

Vi blev indkvarteret på den tidligere Hjælpeplejerskole, hvor vi boede på de tidligere elevværelser, og hele arrangementet foregik på skolen.

Temaet for Nordisk Træf 1997:

  1. Uddannelsessystemet indenfor sundhedssektoren i de nordiske lande.
  2. Oslopsykiatrien i dag.
  3. Information om regional sikkerhedsafdeling.
Lørdag den 10. Maj På forhånd var landene blevet bedt om at sende en redegørelse for uddannelserne, så der kunne blive lavet en sammenligning.

Astrid Tjellaug, faglig sekretær i NRF i Oslo orienterede om uddannelserne i Norge.

Ralf Juslin om uddannelserne i Finland. Lennard Bengtson fra Sverige. Sjudur Norbud om uddannelserne på Færøerne. Færingene har altid taget udgangspunkt i det Danske uddannelsessystem. Sidst kom Jens Folkersen med en meget grundig redegørelse om Social og Sundhedsuddanne seme i Danmark samt efteruddannelserne.

Om eftermiddagen orienterede Oddmund Gunnes, etat for psykiatri, om Oslopsykiatrien i dag.

Tendensen er den samme i alle landene, man ønsker at decentralisere psykiatrien, og nedbryde de store institutioner, det samme sker i Oslo.

Man har planer om, at nedlægge Dikemark Sygehus og samordne psykiatrien med somatikken.

Administrationen af sygehuset er allerede flyttet til Ulleval sygehus.

Psykiatrien i Oslo er opdelt i 9 regioner som har hver sit budget.

Det viser sig at der er store økonomiske og sociale forskelle i de forskellige områder og store forskelle i tilbuddene til de psykiatriske patienter.

Der er tiltag med privatisering af psykiatrien på privathospital, og flere private socialpsyklatriske institutioner.

Gadebilledet i Oslo er i stigende grad præget af psykisk syge mennesker.

Oliemilionerne er ikke kommet alle til gode.

Velstand er ikke ensbetydende med velfærd.

Om eftermiddagen samledes ordførerne fra landene.

Som ny deltager var Færøeme inviteret til at være med.

Det blev besluttet at Undersøge muligheden for at afholde Nordisk Træf på Færøerne.

Sjudur Nordbud ville undersøge, om Færøerne ville kunne påtage sig arrangementet l år 2000.

Færingene og Danskerne skal indbyrdes finde ud af hvem af os, der vil afholde træf i år 2000.

Finland vil indkalde til formødq i 1999 for at planlægge næste træf.

Om aftenen blev afholdt festmiddag i kantinen.

Der blev holdt taler fra alle landene og sunget nationalsange.

Hans Flåten blev udnævnt til "toastmaster" og styrede begivenhederne.

Der blev udnævnt 2 nye Æresmedlemmer fra Dikemark, Turid Andreassen og Hans Flåten.

Der blev sendt en særlig hilsen til Danmarks Æresmedlem Carl Hansen.

Han kunne desværre ikke deltage på grund af ferierejse.

Det var et meget flot arrangement med fin mad, musik og senere dans.

Der var også mulighed for at tale med deltagere fra de øvrige lande.

Søndag den 1 1. MaJ om formiddagen var der mulighed for rundvisning på hospitalets museum.

Vi var nogle som mødte hospitalets elektriker, som vi havde mødt til festen aftenen i forvejen.

Han kørte en tur på området og fortalte om dette.

Han viste os hospitalets klokketårn hvor der var en meget fin udsigt over hele området.

Om eftermiddagen blev vi inviteret på sightseeingtur i Oslo.

Vi skulle have set Holmenkollen skibakke, men blev forhindret på grund af et stafetløb hvor hele bydelen var afspærret.

Vi besøgte også Vinkingeskibsmuseet og Kontikimuseet.

Senere besøgte vi Gaustad Sygehus hvor deres formand Gills Friedbergsson beværtede os med pizza.

Vi spurgte til deres 'berømte' patient Arnold Juklerød, men han var død sidste vinter og hans skurvogn var fjernet.

Inden vi skulle med båden hjem nåede vi at se Vikelandsparken, en stor park i midten af Oslo hvor der er et imponerende anlæg med skulpturer udhugget i sten og støbt i bronce.

Det er imponerende at eet menneske har kunnet lave dette i løbet af ca. 40 år.

Efter hans død er parken skænket til Oslo kommune.

Baggrunden for det Nordiske samarbejde I 1950 tog formanden for personaleforeningen i Vånersborg initiativ til at starte et samarbejde med personalet på hospitaler som kunne sam~ menlignes med vort hospital "Statshospitalet i Risskov", På daværende tidspunkt var plejerne repræsenteret af formanden Erling Rasmussen. Fra Norge var det Dikemark Sykehus som ligger ca. 20 km. sydvest for Oslo.

Fra Sverige Østre Klinikken i Vånersborg, senere Norra Alvsborg Sykehus.

Det første Nordiske Træf blev aflioldt i Vånersborg i 1952.

Fra 1960 kom også NickbY Sjukhus i Finland med i samarbejdet, sygehuset ligger ca. 20 km. nord for Helsingfors.

Gaustad Sykehus, som ligger i Oslo, kom til ca. 1970.

Venskabsmøderne afholdes hvert 3. år på skift imellem landene. 1982, Østre Klinikken i Sverige. 1985, Dikemark Sykehus i Norge. 1988, Risskov i Danmark. 1991, Nickby i Finland. 1994 i Sverige, I 1997 var det således Dikemark Sygehus som afholdt Nordisk Træf, Året forud for disse træf, har ordførerne været samlet for at tilrettelægge møderne, næste ordførermøde bliver i Finland i 1999.

Det vil efter planen være Risskov som skal afholde træf i år 2000, 50 år efter initiativet blev tage, medmindre Færøerne kan påtage sig værtskabet.

Venskabsmøderne er arrangeret i foreningen Norden Ånd.

Ønsket har været at man ved møderne bedre kunne forstå hinanden i såvel arbejde, samfundsspørgsmål og levevis.

Man har kunnet knytte personlige kontakter blandt kolleger, diskutere psykiatriske spørgsmål, uddannelse o. s.v. og få ny inspiration i arbejdet.

Møderne er for alle kategorier af personale på hospitalerne.

Werner Lund i selskab med formanden for personaleforeningen i Dikemark, Elsa Lise S@dæret, der var i nationaldragt.

I @ Formødet forud for Nordisk træf 1997 Ved formødet i Risskov den 28. september 1996 var der følgende deltagere: Fra Norra Alvsborg Sykehus i Sverige:@ formand Lennard Bengtson. I Fra Gaustad:formand Gils Fridbergsson. Fra Dikemark: formand Tore Melos, Turid Saastad Andreassen, Inger Wiken, Elsa Lise Skjæret. (Senere er Elsa Lise Skjæret blevetformand.) Fra Nickby: Ra@f Justin, Fra Danmark: Jesper Priskom og Hans Jørn Christensen.

Vi har aftalt, at det er værtslandet, som sætter rammerne for arrangementet, hvor mange resourcer, man har råd til at bruge og hvilket antal deltagere, man rent fysisk har mulighed for at modtage.

Dikemark ville være i stand til at kunne modtage ca. 20 deltagere fra hver af de 3 øvrige lande.

jeg skal til slut fortælle, at vi i forbindelse med turen søgte Psykiatriledelsen om et tilskud til turen.

Vi indsendte budget for turen, og fik en meget positiv tilbagemelding om, at man ville støtte arrangementet ved at betale rejseudgifterne.

Dette er vi taknemmelige for. Tak for det.

Hans Jørn Christensen
Psykiatriklubben


      Opdateret d. 16.8.2012