foalogo  
FOA-Psykiatri - et fagligt videnscenter

Skovagervej 2, 8240 Risskov, Tlf. 7847 1041, SE nr. 1287 7749 - Danske Bank reg.nr. 9570 2280876

 

 

     Forside
     Bestyrelsen
     Tillidsvalgte
     Generalforsamlingen
     Vingefanget
     Aftaler
     Studieture
     Nordisk samarbejde
     Bliv medlem
     Kontakt os
     Fællestillidsrepræsentant
     Vores adoptivbarn

 

 
Nordisk træf 1991

10. - 12. maj "Nickby Sjukhus, Finland, 75 gæster deltog. Dessuden deltog omkring 50 personer fra Nickby sjukhus i arrangementet og studiedagene. En stram tidsplan til trods lykkedes arrangementerne bedre end forventet.

På ordførermødet behandledes bl.a. :

- Æresmedlemmer
Tidigere valgte:
KARL HANSEN Danmark
ERIC EDENÖ Sverige
FINN OUREN Norge
HOLGER WECKSTRÖM Finland

På dette møde valgtes:
ARTHUR JEDENFORS Sverige
RUBEN PACKALÉN Finland
ASTRID HOKKANEN Finland

Æresmedlemmer vælges som tak for deres enormt store indsats i det nordiske samarbejde. Æresmedlemmer har ret til at deltage i ordførermødere og studiedage på den forenings bekostning som de er medlem af.
Mulighed for at bytte semesterställen. Udbudet har ikke været til stede men vi har haft gæster fra Dikemark nogle gange. Möjlighet att byta semesterställen.
Patientrejser mellem landene har ikke fundet sted.
Sommerjobformidling

Sommarjobbförmedling, gemensamt konstaterades att i dagens läge då många vikarier sägs upp så finns det ingen möjlighet att ta emot arbetskraft från nåt annat land.

Möjlighet att byta arbetsplats för en tid, har inte förverkligats.

Næste stormøde burde være i Sverige i 1994 men da det er usikkert om de kan være værter for mødet

Nästa stormöte borde vara i Sverige år 1994 men för tillfället är det osäkert om de kan vara värdar för mötet då öppna vården utvecklas explosionsartat och sjukhuset stängs antagligen före det.

Derfor besluttes at næste ordførermøde holdes i Norge omkring høsten 1991 hvor det så skal besluttes om næste stormøde holdes i Norge 1994. Samtidig skulle man overveje om en anden forening i Sverige kan blive aktuel såfremt den nuværende ophører. Det skete ikke så næste møde holdes 1994 i Sverige igen.

1997 var Dikemark vært for stormødet og der var Landssygehsuet på Færøerne repræsenteret for første gang. De ønskede at få næste stormøde i stedet for Danmark. Det afvikles i maj 2000, 50 år efter at samarbejdet var kommet i gang.

1999 afholdes ordførermødet i Finland på kommunalsektorens skole i Karis samtidig med vor forening 60 års jubilæum.

2001 holdes ordførermødet i Vänersborg. Der ændrede man reglerne så at kostprisen pr. stormødedeltager som tidligere var 300 i værtslandets valuta nu er 100 euro. Ordførermøde holdes herefter hvert år. Stormøde holdes fortsat hvert tredje år. Hospitalet i Risskov fylder 150 år i 2002 og deres forening vil arrangere stormødet samtidig med jubilæet. Det passer fint for fo så behøver foreningerne ikke at sende repræsentanter to år i træk.

For Finlands vedkommende började Ruben Packalén samarbejdet og fungerede som indkalder til nordisk samsrbejde på Nickby Sjukhus i årene 1960-1969. Efterfølgende indkaldere var Holger Weckström, 1970-1982, siden Juha Paajanen, 1983-1990, og Ralf Juslin, fra 1991og frem.


      Opdateret d. 16.8.2012