foalogo  
FOA-Psykiatri - et fagligt videnscenter

Skovagervej 2, 8240 Risskov, Tlf. 7847 1041, SE nr. 1287 7749 - Danske Bank reg.nr. 9570 2280876

 

 

     Forside
     Bestyrelsen
     Tillidsvalgte
     Generalforsamlingen
     Vingefanget
     Aftaler
     Studieture
     Nordisk samarbejde
     Bliv medlem
     Kontakt os
     Fællestillidsrepræsentant
     Vores adoptivbarn

 

1988 - Nordisk venskabsmøde i Risskov
 

 

 

Nordisk venskabsmøde i Risskov

Siden 1950 har der været afholdt nordisk venskabsmøde hvert 3. år for tværfagligt personale på psykiatriske hospitaler i Norden. Denne gang var mødet henlagt til Psykiatrisk Hospital i Århus i dagene 6.-8. maj 1988.
Plejeassistent Carl Hansen skriver i denne artikel om det nordiske møde.

Så blev det igen vores tur til at være arrangør og vært for det nordiske venskabstræf. Disse træf er for tværfagligt personale ved psykiatriske hospitaler. Deltagerne kommer fra Dikemark og Gaustad i Norge. Dikemark Sygehus ligger i Asker, 30 km vest for Oslo, og Gaustad Hospital i den nordlige del af Oslo. Mange danskere har gennem årene arbejdet på disse to hospitaler.
østre Klinikkerne i Vänersborg, Sverige, ligger ved den sydlige ende af Väneren. Nickby Sygehus i Finland ligger 35 km nord for Helsingfors.
Venskabstræf kan føres tilbage til 1950, hvor det startede med Norge, Sverige og Danmark. Nogle år senere, i 1960, kom også Finland med. Island har deltaget en enkelt gang, men er gledet ud igen. Så den nordiske ring er endnu ikke helt sluttet i disse venskabstræf måske kommer det engang.
De deltagende landes personaleforeninger er på skift værter. Disse træf finder sted hvert 3. år I begyndelsen over 2 dage, men nu over 3 dage.

Ideen med venskabstræf.
Ideen med venskabstræf er at udveksle viden og erfaring samt at få nye ideer og tanker til det daglige arbejde såvel fagligt som organisatorisk. Mange personlige kontakter på tværs af grænserne er gennem årene blevet knyttet ved disse træf.
Det enkelte værtsland er ansvarlig for tilrettelæggelse og indhold i træffet. Ansvaret var denne gang Risskovs.
Til dette arbejde blev der i efteråret 1987 nedsat følgende udvalg:
Vita Møller, Tove Arve, Thorkild Agerskov, Hans Jørn Christensen, Per Linnet, Carl Hansen og Grethe Strøm.
Følgende program blev resultatet af mange møder i udvalget:

Fredag den 6. maj:
Nordiske gæster ankommer i løbet af dagen med efterfølgende indkvartering. Spisning kl. 18,30 i hospitalets kantine.

Lørdag den 7. maj:
Det psykiske arbejdsmiljø på en hospitalsarbejdsplads, v/psykolog, cand. Psyk. Lise Kofoed. Distriktspsykiatri, v/overlæge N. Kleist og plejer Poul Erik Sørensen. Ordførermøde. Om aftenen selskabeligt samvær med spisning og dans.

Søndag den 8. maj:
Hospitalet i nutid og fremtid, v/sygehusdirektør Bjarne Krogh.
En ting var ved at give lidt problemer, nemlig indkvarteringen. Der skulle skaffes plads til godt 100 gæster fra de nordiske lande. Vi søgte at få så mange privat indkvarteret som muligt. Ellers var det Risskov Vandrerhjem, der blev brugt, samt værelser på Tretommervej, som hospitalet velvilligt havde stillet til rådighed.

Ordførende i det nordiske venskabssamarbejde. Fra venstre: Sven Jarlmo, Sverige, Juha Påjanen, Finland, Jens Folkersen, amtsformand, Anny Gundersen, Norge, Mari Sanden, Norge, Carl Hansen, Danmark.

Nogen kan måske undre sig over, at et sådant træf henlægges til et hospital. Dette har været kutyme siden starten, når det drejer sig om det rent faglige og organisatoriske indhold. Den selskabelige del almindeligvis henlagt til lokaler ude i byen. Vi er i den heldige situation her i Risskov, at vi både har lokaler til arbejde og fest og at disse gerne lånes ud til sådanne formål.
Fredagen med ankomst af gæster samt disses indkvartering forløb planmæssigt.

Psykisk arbejdsmiljø.
Lørdagen startede med et foredrag om det psykiske arbejdsmiljø på en hospitalsarbejdsplads ved cand. mag. Lise Kofoed.
Lise Kofoed tog udgangspunkt i den arbejdsmiljøundersøgelse, der er foretaget i Nordjylland. Et emne, der var stor tilfredshed med. Mange kunne nikke genkendende til de ting, som Lise Kofoed omtalte i sin gennemgang af undersøgelsen.
Spørgelysten var stor i den efterfølgende debat. Vore svenske gæster kunne ikke forstå, at vi ikke forlængst havde fået afskaffet alenevagter, da det jo er psykisk nedbrydende for den ensomme vagt.

Distriktspsykiatri.
Eftermiddagens emne, distriktspsykiatri, var en opfølgning ~ tidligere træf med et ønske om at høre, hvor langt vi var kommet i Risskov.
Indlederne, overlæge N. Kleist og plejer Poul Erik Sørensen, gaven god og fyldig orientering omkring dette emne, med såvel positive som negative sider, men de var enige om, at det var et område, der klart skal udbygges. Der fulgte en livlig debat efter indlægget.

Søndagens indlæg
ved sygehusdirektør Bjarne Krogh måtte vi beklageligvis aflyse som følge af, at de norske og svenske gæster måtte rejse allerede kl. 9,30 grundet færgeforbindelse.
Indlægget ved Bjarne Krogh, nemlig Hospitalet i nutid og fremtid, ville have været en glimrende fortsættelse af emnet om lørdagen, Distriktspsykiatri.
Udvalget beklager denne aflysning. For vore finske gæster, fem i alt, blev der nu i stedet for kørt en sightseeing tur i Århus og omegn afsluttende om eftermiddagen med et besøg i Den gamle By.

160 deltog i samværet.
Ved et sådant træf er der også et selskabeligt samvær. Dette løb af stabelen lørdag aften med 160 deltagere i hospitalets hyggelige festsal. Festmiddagen blev leveret fra Hotel Fortegården et godt bevis på dansk køkkenkunst.
Prikken over i'et, nemlig serveringen, skyldes Grethe Strøm med hjælpere. Ingen fik lov til at sidde med tomme tallerkener eller at gå sultne fra bordet. Talerækken under middagen underbyggede, at disse træf stadig har sin berettigelse.
Som noget nyt i disse nordiske sammenkomster blev der udnævnt æresmedlemmer i nordisk samarbejde,' i alt fire personer: Erik Edenö, Sverige, Finn Ouren, Norge, Holger Weekstrøm, Finland, og Carl Hansen, Danmark.
Alle har gjort et stort arbejde for disse træf. De to første var medstiftere i 1950. Sluttelig skal der fra udvalgets side lyde en tak til alle, som har givet en hjælpende hånd for at dette træf kunne forløbe tilfredsstillende.

På udvalgets vegne:
Carl Hansen.


      Opdateret d. 16.8.2012