foalogo  
FOA-Psykiatri - et fagligt videnscenter

Skovagervej 2, 8240 Risskov, Tlf. 7847 1041, SE nr. 1287 7749 - Danske Bank reg.nr. 9570 2280876

 

 

     Forside
     Bestyrelsen
     Tillidsvalgte
     Generalforsamlingen
     Vingefanget
     Aftaler
     Studieture
     Nordisk samarbejde
     Bliv medlem
     Kontakt os
     Fællestillidsrepræsentant
     Vores adoptivbarn

 

 
Ordførermøde 1975

Det efterfølgende firkantsmøde holdes i Danmark den første week-end i september 1976.
Man diskuterede ordførernes/tillidsfolkenes arbejdsforhold på de respektive sygehuse.

Bertil Karlsson, Sverige:
har 1. time pr. medlem pr. år til at udfører tillidsmandsarbejde. Det betyder 870 timer i 1973. Fagforeningen står for kontormaskiner som er nødvendige, han må ikke bruge sygehusets maskiner. Holger Weckström, Finland:
udfører alt arbejde i fritiden, kontormaskiner må lånes på sygehsuet.

Erling Rasmussen, Danmark:
har en eftermiddag pr. uge til at sidde på fagforeningskontoret.

Rolf Örbech, Norge:
På dikemark har de fornylig besluttet, at foreningsordførende kan sidde en eftermiddag pr. uge foreningskontoret. Foreningen har eget kontor med moderne kontorudstyr.

Holger Weckström fortalte at fagorganisationen i Finland havde lidt besværligheder. da det var forbudt at anvende sygehusets opslagstavler til fagforeningens annoncer.

Et andet eksempel han kunne fortælle om var at selvom medlemmerne i fagforeningen med stort flertal havde besluttet nogle forbedringer i arbejdsforholdene, så kunne administrationen sige nej til sagen uden at diskutere det med tillidsmændene.

Ligeledes kunne administrationen give afslag når tillidsmændene udbad sig et møde for at diskutere problemer.

Holger ville have hjælp af sine nordiske venner. Sagen blev diskuteret, og det besluttedes at Dikemark personaleforenings ordførende skulle udarbejde en udtalelse som skulle sendes til Fri Fagbevægelse. Før udtalelsen blev sendt skal alle ordførende godkende den for at junne stå inde for den.

Holger fortalte at det bliver meget dyrt for hans fagforening at sende repræsentanter til alle møder. Han vil derfor have to sygehuse mere med fra Finland for at dele udgifterne. Samme sag var fremme for tre år siden i Vänersborg og senest i Risskov for et år siden. Holger fik lov at udvide samarbejdet med to sygehuse mere fra Finland.

Holger tog også op at udvide samarbejdet til Island og Færøerne. Alle var enige om at de burde være med i samarbejdet, men man lidt bange for eks. de økonomiske konsekvenser af udvidelsen. Det besluttedes at mødet sender hilsner til sine venner på Island og Færøerne. Med hilsnerne skal også sendes protokollen fra mødet i 1973."


      Opdateret d. 16.8.2012