foalogo  
FOA-Psykiatri - et fagligt videnscenter

Skovagervej 2, 8240 Risskov, Tlf. 7847 1041, SE nr. 1287 7749 - Danske Bank reg.nr. 9570 2280876

 

 

     Forside
     Bestyrelsen
     Tillidsvalgte
     Generalforsamlingen
     Vingefanget
     Aftaler
     Studieture
     Nordisk samarbejde
     Bliv medlem
     Kontakt os
     Fællestillidsrepræsentant
     Vores adoptivbarn

 

 
Firkantsmøde, 3. - 5. aug. 1973 på Dikemark Sjukhus

I ordførermødet deltog Bertil Karlsson, Restad sjukhus, Erling Rasmussen, Statshospitalet i Risskov, Holger Weckström, Nickby Sjukhus, Rolf A. Örbech, Dikemark Sjukhus, samt en observatør fra Dikemark personalforening. På mødet behandledes bl.a. næste ordførermøde i Finland den første week-end i september 1975

 

 

 

 

 

 

 

 

 


      Opdateret d. 16.8.2012