foalogo  
FOA-Psykiatri - et fagligt videnscenter

Skovagervej 2, 8240 Risskov, Tlf. 7847 1041, SE nr. 1287 7749 - Danske Bank reg.nr. 9570 2280876

 

 

     Forside
     Bestyrelsen
     Tillidsvalgte
     Generalforsamlingen
     Vingefanget
     Aftaler
     Studieture
     Nordisk samarbejde
     Bliv medlem
     Kontakt os
     Fællestillidsrepræsentant
     Vores adoptivbarn

 

 
1968-01
Studietur fra Norge
Tirsdag den 5. december havde afdeling 1og 2 i Århus besøg af personaleforeningen fra Gaustad sygehus ved Oslo, der er et psykiatrisk hospital med plads til ca. 600 patienter. Turen herned var kommet i stand efter henvendelse fra personaleforeningen til vort forbund. Det var et udtalt ønske, at man gerne ville se et dansk statshospital og da vi i forvejen var vant til nordiske arrangementer, blev det afdelingerne i Århus, der fik lov til at stå for arrangementet.

Gæsterne, 30 faIt, ankom til Århus ved 10-tiden om formiddagen. Besøget var i forvejen stramt lagt, idet det kun skulle dreje sig om en dag, men blev iøvrigt yderligere sammenpresset på grund af store forsinkelser ved overfarten. Gæsterne ville gerne se og høre noget om et dansk statshospitals indretning og behandlingsformer, men ville også gerne høre lidt om vore løn- og tjenesteforhold, samt om ferie og øvrige organisationsspørgsmål.

På grund af forsinkelsen blev det derfor ikke til morgenkaffen, men vel nærmere til formiddagskaffen, at hospitalsinspektør Vadman kunne byde de norske gæster velkommen til hospitalet ved. I et interessant foredrag fortalte hospitalsinspektøren først lidt om hospitalets historie og kom derefter særligt ind på det store byggeprogram, som dels er blevet gennemført og dels vil blive færdigt i de førstkommende år. Når nybyggeriet er færdigt, vil der blive påbegyndt en omfattende modernisering af de ældre afdelinger.

Overlæge Voldby fortalte om de forskellige behandlingsformer og kom her særligt ind på de specielle medicinske behandlingsformer, som der var opnået gode resultater med. Overlægen kom ligeledes ind på belægningen i de forskellige afsnit. Det kunne måske her se lidt mærkeligt ud med så stor en bygning som instituttet og med så relativt få sengepladser, men det skyldes, at alle behandlingsfaciliteter nu var samlet på et sted, samt at der også var placeret en stor forskningsafdeling. I instituttet gennemføres ligeledes en meget stor ambulant behandling af patienter.

Efter de to foredrag og inden frokosten, var der lejlighed til en rundgang på både den gamle og nye del af hospitalet og tilliggende faciliteter. Efter frokosten, hvor flere fra såvel norsk som dansk side havde ordet, tog hospitalsledelsen afsked med de norske gæster. Der var nu lejlighed til at drøfte den lidt mere organisatoriske side af formålet med turen, så som løn, tjenesteforhold og ferie, som gæsterne også gerne ville vide lidt om. Det korte besøg sluttede med, at afdelingerne i Århus blev inviteret til en genvisit på Gaustad sygehus i Norge.
Carl Hansen, afd. 1


      Opdateret d. 16.8.2012