foalogo  
FOA-Psykiatri - et fagligt videnscenter

Skovagervej 2, 8240 Risskov, Tlf. 7847 1041, SE nr. 1287 7749 - Danske Bank reg.nr. 9570 2280876

 

 

     Forside
     Bestyrelsen
     Tillidsvalgte
     Generalforsamlingen
     Vingefanget
     Aftaler
     Studieture
     Nordisk samarbejde
     Bliv medlem
     Kontakt os
     Fællestillidsrepræsentant
     Vores adoptivbarn

 

 
Nordisk venskabsbesøg i Århus.

af Carl Hansen, plejeassistent, formand for afd. 1, Risskov, Dansk Hospitalsforbund.

Afdeling 1, Århus, var i dagene 6. og 7. august vært ved det 6. nordiske møde, der havde deltagere fra hospitalerne i Vännersborg, Sverige, Dikemark, Norge, og Nickby i Finland.

De nordiske gæster ankom til hospitalet i Risskov ved middagstid den 6. august. Afdeling 1 havde arrangeret sin årlige udflugt i forbindelse med mødet, og man startede sidst på eftermiddagen til Sabro kro, hvor man bænkedes om det store kolde bord.

Afdelingsformand Erling Rasmussen, bød velkommen til de nordiske venner samt aftenens indbudte gæster og medlemmerne. Aftenens hovedtaler var P. J. Mortensen, som bl. a. redegjorde for, hvorledes de nordiske møder var startet. Det skete i 1950 ved et møde i Vannel1sborg mellem E. Edenø. og P. J. Mortensen. Den egentlige tanke, var, at man skulle søge at starte en udveksling af plejepersonale men en sådan udveksling er aldrig rigtig blevet til noget. Der var fra starten kun tre hospitaler med, men i 1960 kom Nickby i Finland med, og dermed var den nordiske ring sluttet. Olaf Berg, Dikemark, overbragte en hilsen fra det norske forbund og udtrykte glæde over atter på et nordisk møde at kunne være sammen med gamle venner. Han var ligeledes imponeret af de forandringer, der er sket med ,hospitalet i Risskov, siden hans seneste besøg.

Arthur Jedenfors, Vännersborg, kunne ønske et udvidet samarbejde, de nordiske lande imellem. Noget vil måske forandre sig for de svenske deltageres vedkommende, efter at man fra først i det kommende år går over til et kommunalt tjenestemandssystem. Et er dog sikkert, det nordiske samarbejde skal fortsætte.

Ruben Packalen, Nickby, udtalte tilfredshed med, at man om eftermiddagen var enedes om fremtidig at mødes hvert andet år, og at man afsætter tre dage til disse møder. Det er en lang rejse at foretage blot for to dages møde. Han sluttede med at indbyde til nordisk møde i Finland i 1968.

Hospitalsinspektør T. Vadmann, Risskov, pointerede det gavnlige et nordisk samarbejde på et så bredt grundlag kan halve. Han indbød samtidig gæsterne til at se statshospitalet den følgende dag. Professor Strømgren beskæftigede sig i sin tale med de nordiske møders rent faglige betydning, og han understregede værdien af at kunne udveksle meninger og erfaringer. Endelig takkede Erling Rasmussen de finske deltagere for indbydelsen til 1968, og aftenen sluttede med Selskabeligt samvær.

Søndag formiddag samledes man på hospitalet, hvor hospitalsinspektør Vadmann redegjorde for det igangværende byggeri. Derefter var gæsterne på en rundtur på byggepladsen.

Hospitalet var vært ved en frokost, hvor direktør Bjørklund Bertelsen, Direktoratet for statshospitalerne, deltog. Han udtalte glæde over at være tilstede ved det nordiske møde. Der er, udtalte han, drøftet mange ting på nordisk plan, men man har endnu aldrig hørt plejepersonalet berørt.

Personerne på dette billede er fra venstre: Direktør Bjørklund Bertelsen, assisterende overlæge Th. Olsen, oversygeplejerskerne K. Palmelund og M. Christensen, inspektør T. Vadmand og overlæge Brathlund.

Erling Rasmussen takkede for den forståelse, hospitalsledelsen, altid viser afdelingens arrangementer. Hospitalsinspektør Vadmann udbragte en skål for initiativtagerne til de nordiske møder, E. Edenø og P. J. Mortensen.

E. Edenø gav udtryk for tilfredshed med, at man for fremtiden får tre mødedage.

Det 6. nordiske møde var dermed afsluttet. Rent faglige eller tjenstlige spørgsmål blev der ikke megen tid til. Derfor må en udvidelse af møderne hilses med tilfredshed. C. E. HANSEN, afd. 1,


      Opdateret d. 16.8.2012