foalogo  
FOA-Psykiatri - et fagligt videnscenter

Skovagervej 2, 8240 Risskov, Tlf. 7847 1041, SE nr. 1287 7749 - Danske Bank reg.nr. 9570 2280876

 

 

     Forside
     Bestyrelsen
     Tillidsvalgte
     Generalforsamlingen
     Vingefanget
     Aftaler
     Studieture
     Nordisk samarbejde
     Bliv medlem
     Kontakt os
     Fællestillidsrepræsentant
     Vores adoptivbarn

 

 
Nordisk venskabsbesøg på "Dikemark"

Formand Arne Frenningsmoen, Dikemark, byder velkommen.

Nordisk venskabsbesøg på "Dikemark"

Fredag den 16. august rejste 19 deltagere fra hospitalet i Risskov med færgen Holger Danske til Oslo for at besøge det norske venskabshospital Dikemark. Vi havde fint vejr til overfarten, men de mere morgenduelige deltagere, der stod tidligt op for at nyde indsejlingen til Oslo, blev ikke helt belønnet efter fortjeneste, idet de blev mødt med silende, trøstesløs regn. Det første indtryk af Norge blev altså lidt diset, men alligevel smukt.

Vi lagde til i Oslo havn kl. 9, og blev budt velkommen af den norske formand, Arve Frennigsmoen fra Dikemark. Da vi først skulle være på Dikemark om eftermiddagen, havde vi nogle timer til rådighed, og de blev benyttet til en lille udflugt med undergrundsbanen til Holmekollen og Frognersæteren. Der blev heldigvis her et lille ophold i regnen, så vi fik et udkig over Oslo by et smukt syn.

Efter middag rejste vi med tog til Asker og derfra med rutebil til Dikemark sygehus, hvor vi blev gæstfrit modtaget af formanden og vore respektive værter. Om aftenen mødtes vi til festmiddag på sygehuset, hvor Arve Frennigsmoen bød velkommen til det nordiske firkantmøde. Han beskæftigede sig i talen med samhørigheden, såvel i det rent organisationsmæssige som i venskatbsforholdet de nordiske lande imellem. Til slut rettede han en særlig tak til de tre stiftere af den nordiske firkant, Erik Edenø, Alf Malm og P. J. Mortensen, der ved denne lejlighed for første gang var samlet.

Efter middagen var der arrangeret et kammeratligt samvær med underholdning og dans i forsamlingshuset. Det Varede til ud på de små timer, og det blev en vellykket og fornøjelig aften, som vi mindes med glæde.

Den følgende søndag kl. 10 mødtes vi igen på sygehuset, hvor en af instruktionslærerne i et levende og interessant foredrag orienterede os om Dikemark fra sygehusets start i 1905 til dato. Derefter fik vi forevist et nyt afsnit af sygehuset, som først for nylig er blevet taget i brug.

I et hyggeligt opholdslokale fortalte afsnittets læge om bygningens indretning, patientbehandlingen og terapien.

Besøget sluttede med en rundgang i det dejlige, velindrettede afsnit, der kunne mønstre mange rum til beskæftigelsesterapi.

Efter denne rundgang samledes man i Dikemarks nye kantine, hvor Oslo kommune var vært ved en middag.

Vi blev budt velkommen af sygehusets forvalter, der gav udtryk for ønsket om, at det gode sammenhold de nordiske lande imellem, stadig må bestå fremover. Næste taler var direktøren, der udtalte sin glæde over samhørigheden i den nordiske kreds. Han mente dog, at man bør mødes mindst hvert andet år tre år er for lang tid mellem hvert møde.

Efter middagen kørte vi i busser til "ørnereden" et smukt sted oppe i fjeldene, hvor vi drak eftermiddagskaffe.

Her tog vi officielt afsked med de svenske deltagere, der skulle rejse kl. 15, medens vi først skulle sejle om mandagen. Vi havde således resten af dagen til rådighed sammen med vore værtsfolk. Vi var på en tur i omegnen, og kørte bl. a. til Drammen, hvor vi så "Spiralen" en vej inde i fjeldet, hugget ud i en spiral, som munder ud på fjeldets top. Her fra havde vi en virkelig imponerende de udsigt over Drammen.

Mandag morgen var det så vor tur til at tage afsked. Efter en hjertelig afsked med vore gæstfrie værter, tog vi tilbage til Oslo. Vejrguderne var os stadig unådige regnen silede atter ned, men vi fik da kigget lidt på byens seværdigheder og handlet lidt, inden vi kl. 16 sejlede tilbage til Danmark.

Jeg tror, at vi alle har haft nogle uforglemmelige dage med vore nordiske venner, og vi glæder os til at se dem her i Risskov i 1966.

E. R.


      Opdateret d. 16.8.2012