foalogo  
FOA-Psykiatri - et fagligt videnscenter

Skovagervej 2, 8240 Risskov, Tlf. 7847 1041, SE nr. 1287 7749 - Danske Bank reg.nr. 9570 2280876

 

 

     Forside
     Bestyrelsen
     Tillidsvalgte
     Generalforsamlingen
     Vingefanget
     Aftaler
     Studieture
     Nordisk samarbejde
     Bliv medlem
     Kontakt os
     Fællestillidsrepræsentant
     Vores adoptivbarn

 

 

I overensstemmelse med traditionen indbød vor svenske partner i den nordiske triangel i år til møde i Restad, Vänersborg, i dagene den 6. og 7. august. Fra afdeling 1 var vi 9 deltagere, og vi benyttede lejligheden til en tur med den nye båd " Prins Bertil" fra Århus til Halmstad, hvorfra resten af rejsen foregik med jernbane. Vi afrejste fra Århus om aftenen den 5. og overnattede ombord. Den 6. kl. 15 ankom vi til Vänersborg, hvor vi straks blev indkvarterede.

Allerede kl. 16 samledes de fire nordiske afdelingsformænd til et møde i Eric Edenø-s hjem, hvor det svenske fagblad "Statsanställd" var repræsenteret ved redaktionssekretær Bernt Ibring og " Plejerbladet " ved redaktionsudvalgsformand Henry Rasmussen. Ved dette møde udvidedes trianglen til en firkant, idet personale ved et finsk sygehus, Nickby ved Helsingfors, for første gang var til stede og optoges som venskabspartner. Endvidere drøftedes fælles problemer og det faglige samarbejde fremover.

Det svenske tjenestemandsblad "Statsanställd", der udkommer i 112000 eksemplarer, skriver i sit referat af mødet følgende, som vi skal tillade os at oversætte.

Nordisk sygehusstævne på Restad.
Det var nordisk på Restad sygehus i Vänersborg den 6. og 7. august. Traditionsmæssigt stævnede personale fra Risskov syge hus, Århus, og Dikemark sygehus, Oslo, sammen med folket fra Restad. Men denne gang kom der også repræsentanter fra Nickby sygehus, Helsingfors.

Det var altså første gang, der var fuld nordisk repræsentation ved den slags sammenkomster, som sker med treårsintervaller, og som har fundet sted i flere omgange. Al samvær over grænserne er af stor betydning, understregede også forbundsformand Abel Enmark, som pointerede, at Statens Sjukhuspersonels Forbund på alle måder søger at fremme en nordisk personaleudveksling mellem sygehusene.

Norge mødte op med 44 deltagere, en ordentlig buslast altså, medens den danske delegation bestod af 9 og den finske af 5. Blandt nordmændene befandt sig Olav Fundske, som snart fylder 84. Han syntes, at rejsen var fin og glædede sig over fremskridtene på mentalplejeområdet siden "hans tid". De finske gæster traf en landsmandinde på Restad, Anna-lise Antesberger, som snart er færdig med sin grunduddannelse.

Alle gæster indkvarteredes hos sygehuspersonalets familie - en god ide, når man skal lære hinanden at kende - og efter at indkvarteringen var klaret lørdag eftermiddag, kørte man til Foreningen Nordens "Bohusgården" i Uddevalla, hvor man spiste kylling og dansede til sent på natten.

Søndag var sygehusets dag, mødets deltagere tog et syn på Restad, som har både gammelt og nyt at vise frem. Gæsterne var imponerede af de nye afdelinger med kun en og tomands værelser. Fin middag spistes i sygehusets kantine, inden man så småt samledes sig sammen til hjemturen, og alle var enige om, at de nordiske sammenkomster er en tradition, som ikke må brydes. Om tre år står nordmændene som værter og om seks år tager finnerne imod ved Nickby.

Her slutter "Statsanställds" referat, og grunden er, at redaktionssekretær Bernt Ibring på dette tidspunkt tog afsked med os for at tiltræde tilbagerejsen med tog til Stockholm. Han rejste ialt 1000 km. for at tage dette referat.

Efter middagen blev vi budt på en bustur i Vänersborg og omegn. Busturen endte på et udflugtssted i skoven ved Vänern - søen, Ursandstugan, hvor vi blev budt på kaffe og underholdning og hvor vi benyttede lejligheden til at tage afsked med hinanden og sige tak til værterne.

Den danske delegation blev dog til mandag formiddag, før vi tog afsked med vore elskværdige værter og tiltrådte hjemrejsen. Vi gjorde et ophold på 7 timer i Gøteborg, hvor et stort varehus, folkeparken Lisaberg og Botanisk have med Europas største orkide-samling bl. a. blev beset.

Om aftenen nåede vi Halmstad og gik til køjs på "Prins Bertil". Tirsdag eftermiddag ankom vi til Århus efter en herlig tur over Kattegat, en oplevelse rigere, som vi vil bevare i erindringen. En oplevelse, som vil bidrage sit til, at det faglige samarbejde mellem fire venskabsorganisationer ved fire hospitaler i fire nordiske lande vil bestå.
Afdeling 1, Århus, P. og H.


      Opdateret d. 16.8.2012