foalogo  
FOA-Psykiatri - et fagligt videnscenter

Skovagervej 2, 8240 Risskov, Tlf. 7847 1041, SE nr. 1287 7749 - Danske Bank reg.nr. 9570 2280876

 

 

     Forside
     Bestyrelsen
     Tillidsvalgte
     Generalforsamlingen
     Love & vedtægter
     Vingefanget
     Aftaler
     Studieture
     Nordisk samarbejde
     Eksamensbilleder
     Bliv medlem
     Kontakt os
     Fællestillidsrepræsentant
     Vores adoptivbarn
     Sosu-ass.klubben
     FOA Århus

 

Nordisk Samarbejde

Intet materiale
1948
Norge
Starten.
I 1950 tog svenskeren Eric Edenö initiativet og startede nordisk samarbejde sammen med danskeren Peter J. Mortensen, formand for Dansk Hospitals Forbund, afd. 1 i Risskov. Samme år tog han kontakt med Dikemark  Sjukhus.
Deltagerne i samarbejdet var i starten:
Statens Sjukhuspersonalsförbund, afd. 2 i Vänersborg, senere kaldet Norra Älvsborgs länssjukhus.
Fra Danmark deltog Statshospitalet i Risskov ved Aarhus.
Fra Norge var en forening fra Dikemark Sjukhus, som ligger ca. 20 km. syd for Oslo.
1950
Vänersbrog, Sverige
Intet materiale
1951
Norge
Læs teksten
1951
Risskov, Danmark
Læs teksten
1952
Vänersborg, Sverige
Læs teksten
1954
Dikemark, Norge
1956
Restad, Sverige
Læs teksten
1956
Risskov, Danmark
1959
Sverige
1960:
Nickby Sjukhus, Finland indtræder i samarbejdet
1960-1969, Indkalder til Nordisk Samarbejde
For Finlands vedkommende började Ruben Packalén samarbejdet og fungerede som indkalder til nordisk samsrbejde på Nickby Sjukhus i årene 1960-1969.
1960
Finland
Firkantsmøde, 4. -10. aug.
blev holdt i Sverige som firkantsmøde, for da var Finland for første gang repræsenteret. Mielisairaanhoitajain liitto, Nickby afd. sendte fire repræsentanter. Elsa Kokkonen, Aune Savikko, Ruben Packalén og Lasse Bäcklund
1960
Restad, Sverige
Venskabsbesøg på Diemark
1963
Dikemark, Norge
Nordisk venskabsbesøg i Aarhus
1966
Risskov, Danmark
Læs teksten her
1966
Finland
Læs teksten her 1967
Risskov, Danmark
Intet materiale her!! 1968
Finland
Gaustad Sykehus, Oslo indtræder i samarbejdet
1970
??
1970-1982 Indkalder til Nordisk Samarbejde	er Holger Weckström
1970
Norge
Intet materiale her!!
1972
??
Firkantsmøde, 3. - 5. aug. 1973	på Dikemark Sjukhus
1973
Norge
Ordførermøde i Finland?
1975
Finland
Firkantsmøde i Danmark
1976
Risskov, Danmark
Esbjerg Højskole 1977
1977
Risskov, Danmark

1978
Sverige
Materiale efterlyses
1979
Finland
Materiale efterlyses
1980
Norge
Materiale efterlyses
1982
Sverige
Materiale efterlyses
1983
Finland

1985
Norge
Hovedbestyrelsesmøde på Færøerne
1986
Færøerne
Ordførermøde Risskov, på ordførermødet valgtes Carl Hansen, Eric Edenö, Finn Ouren og Holger Weckström til æresmedlemmer
1988
Risskov, Danmark
Nordisk venskabsmøde i Risskov
1988
Risskov, Danmark
Intet materiale her
1989
Finland
1991
Nickby, Finland
Indkalder til Nordisk Samarbejde er Ralf Juslin fra 1991 og frem.
1991
Finland
Ordførermøde 1994 i Sverige
1994
Sverige
Intet materiale her
1996
Risskov, Danmark
1997
Dikemark, Norge
Foto og materiale efterlyses
1999
Finland

2000
Færøerne

2001
Sverige
2002
Risskov, Danmark

2003
Norge

2004
Færøerne

2005
Tallin(Finland)
2007
Norge

2008
Norge
Finland 2010 - ordførermøde
2010
Finland

2011
Færøerne
2014
Færøerne

2017
Risskov. Danmark

????
????

      Opdateret d. 16.8.2012