foalogo  
FOA-Psykiatri - et fagligt videnscenter

Skovagervej 2, 8240 Risskov, Tlf. 7847 1041, SE nr. 1287 7749 - Danske Bank reg.nr. 9570 2280876

 

 

     Forside
     Bestyrelsen
     Tillidsvalgte
     Generalforsamlingen
     Love & vedtægter
     Vingefanget
     Aftaler
     Studieture
     Nordisk samarbejde
     Eksamensbilleder
     Bliv medlem
     Kontakt os
     Fællestillidsrepræsentant
     Vores adoptivbarn
     Sosu-ass.klubben
     FOA Århus

 

 

Medlemskab af FOA Psykiatri

for FOA medlemmer som arbejder i psykiatri
i Region Midtjylland og kommunerne der.

Det har længe været ønsket fra andre FOA afdelingers medlemmer, at være medlem af FOA Psykiatri.
 

Bliv medlem af FOA - Psykiatri jesper.priskorn@ps.rm.dk

Du kan tilmelde dig HER

eller på klubbens telefon 7847 1041.

Det koster 80,- kr. om måneden og med dette beløb får du tilsendt vingefanget og kan på lige fod deltage i alle vores aktiviteter samt søge råd og vejledning.

Aktiviteterne reklamerer vi med i Vingefanget - som udkommer 4 gange om året.
Du skal være opmærksom på at beløbet ikke er fradragsberettiget som dit øvrige faglige kontingent.

Du kan også "nøjes" med at abonnere på Vingefanget, det gør du  HER ,og det koster kr. 125,- årligt.
Hvis du er medlem af FOA Silkeborg, skal du dog være opmærksom på, at de betaler for medlemmer der ønsker et sådant abonnement.  

 

 

 

 


      Opdateret d. 16.8.2012