foalogo  
FOA-Psykiatri - et fagligt videnscenter
Skovagervej 2, 8240 Risskov, Tlf. 7789 3281, SE nr. 1287 7749 - Danske Bank reg.nr. 9570 2280876


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 Social- og sundheds-
 assistentklubben

 

 
 
 
Vingefanget
Medlemsblad for Psykiatriklubben Århus
Juli 2004

Strukturkommisionens rapport
Af Jesper Priskorn

Læserbreve og reaktioner i forhold til strukturkommisionens rapport.

Strukturkommisionen efterlader ikke det store synlige indtryk på læserne om hvor psykiatrien er i det nye Danmark, man kan læse sig til at sygehusene skal være inde under regionerne og resten tager kommunerne sig af, men er det godt for psykiatrien at blive underlagt de somatiske sygehuse – det er sket i Sverige uden det store hurraråb og i Norge, med drastiske konsekvenser for psykiatrien.

Vi har forsøgt at reagere på denne sparsomme viden der ligger i rapporten og sendt læserbreve uden reaktion fra de involverede parter.

Socialdemokratiet og de andre partier udenfor regeringen har trukket sig fra forhandlingerne og igen budt til forhandlinger, dette faldt igen til jorden p.g.a. manglende vilje til at beskrive de økonomiske konsekvenser.

Dansk folkeparti er nu igen den eneste sparringspart til regeringen.

Det er muligt at de store kommuner kan løfte den store opgave socialpsykiatrien består af, men kan de små.

Hvordan vil samarbejdet mellem kommuner og hospitalet blive, vil patienter blive svigtet når kommuner betale 3000,- kr. pr nat for en indlæggelse og de ikke har de fornødne midler.

Norge har massive problemer, deres fængsler er ved at være fyldt med psykisk syge medborgere, økonomien er den bærende faktor, budgetterne er steget tårnhøjt og det kan slet ikke styres, måske det er derfor de Radikale og Socialdemokratiet ønsker en økonomisk model.

Det var skræk historier vi mødte på vores nordiske ordførermøde i år, derfor er vores kollegaer gået aktivt ind i hjælpen på at synliggøre effekten af deres omlægninger.

Dette skal de have tak for.


Hvor skal vi hen du….!!?
Hvad med psykiatrien ?

Af Jesper Priskorn

Strukturkommisionens forslag, nævner Psykiatrien med meget få ord, det skinner igennem, at de Psykiatriske Hospitaler, skal underlægges de nye Regioner og dermed de Somatiske sygehuse og den mulige bestyrelse, som skal styre sygehusene.

En ren statsmodel har psykiatrien prøvet, uden held.

Skal vi nu prøve nye eventyr, er dette bestemt ikke en god ide.

Norge har denne model i dag, og det er bestemt ikke været nogen god ide for Psykiatrien – når pengene skal prioriteres – hvem bliver så sorteper.

Sverige har også underlagt Psykiatrien de Somatiske sygehuse, også der med dårlige resultater.

Den kommende bestyrelse eller hvad det bliver til, vil prioriterer efter befolkningen, meget mere end de lokale politikere.

Man vil prioritere de operative, resultat skabende funktioner højest og nedprioritere Psykiatrien, der er som bekendt ikke mange der råber højt fra den kant.

Det amtslige specialiserede socialpsykiatriske funktioner, bliver også sorteper, der er jo en grund til at de ikke ligger ved kommunerne allerede, det kræver en kæmpe kommune at løste disse opgaver.

Socialministeren Henriette Kjær, har allerede fundet at Voksen Handicap Institutionerne har svært ved at få deres opgaver løst i denne nye struktur og udtaler hun vil finde en anden løsning, men det samme er gældende for Psykiatrien, her er også behov for en anden løsning.

Hvis vi skal have en ny region eller hvad det kommer til at hedde, bør Psykiatrien og Voksen Handicap have en selvstændig styring, til gavn og glæde for de svage i vores samfund

Så kære politikere, tænk jer grundigt om, de svageste i samfundet fortjener ikke denne fokusering på effektivitet, de fortjener bedre.


Ingen grunn til å kopiere vår sykehusreform
Av: Jan Davidsen Leder, Fagforbundet

Danskene går igjennom organiseringen av sykehusene. De vil lære av de norske erfaringene. Professor i helsepolitikk Terje P. Hagen og økonomiprofessor Jørn Rattsø advarer danskene. De mener at styringen av sykehusene er blitt mye dårligere etter sykehusreformen. Det er fristende for Fagforbundet å si: Hva var det vi sa?

De to professorene oppsummerer sykehusreformen slik i en artikkel i danske Dagens Medicin:
"Sykehusreformen har ført til mindre likhet. De regionene som på forhånd hadde det beste tilbudet, har også hatt den største veksten.

"De svakeste pasientene er blitt taperne. De mest lønnsomme pasientene prioriteres siden det gir mest inntekter til sykehusene. Psykiatriske pasienter er taperne.

"Vi har sett eksempler på triksing med diagnoser for å oppnå mer penger til det enkelte sykehus.

"Lønningene for det nye ledersjiktet og deler av det medisinske personalet, har økt kraftig. Hagen bruker eksempelet med legene som har hatt en lønnsøkning på rundt 100.000 kroner på to år.

"Ventelistene er blitt drastisk kortere, men denne utviklingen var allerede i gang da staten overtok sykehusene

"Aktivitetene på sykehusene har nådd et omfang som politikerne ikke hadde regnet med. Konsekvensen er rekordstore underskudd med påfølgende nedbemanning.

Lokalsykehusene er truet mange steder. Befolkningen går i fakkeltog for å beholde sykehusene sine. Det er dramatisk for innbyggerne som opplever at lokalsykehusene trues av nedlegging.

Helseforetakene skal spare fire milliarder kroner i løpet av i år og neste år. Det betyr en bemanningsreduksjon på ca. 1.600 stillinger. Fagforbundets tillitsvalgte tror at mange av våre medlemmer vil rammes av nedbemanningen. Alle ansatte på et sykehus er der for pasientens skyld. Når stillinger forsvinner er det noe pasientene vil merke.

Samtidig ser vi at administrasjonen har svulmet opp med 500 nye stillinger. Den nye direktøren for Helse Sør blir tilbudt 1,2 millioner kroner i lønn. Sykehusreformen synliggjør forskjellene på en politisk forvaltningskultur og forretningskultur.

Noe er sykt i norsk helsevesen. Danskene bør lære av Norge og ikke gjøre de samme feilene om igjen.


Bredt forlig er afgørende
Af Dennis Kristensen

Det bør blive et folkekrav, at der nu indgås et bredt forlig om en kommende kommunalreform. Alle gode kræfter bør samles om at nå en politisk aftale, der kan sikre arbejdsro og stabilitet for de ansatte - og samtidig sikre det politiske og demokratiske grundlag for en fremtidssikring af det danske velfærdssamfund.

Det mener Forbundet af Offentligt Ansatte, der nu opfordrer begge sider i Folketinget til at sætte sig til forhandlingsbordet - og enes om en ny kommunalreform, der kan holde mange år ud i fremtiden.

"De offentligt ansatte lever allerede i dag med en stor portion utryghed på baggrund af planerne. Det vil være den dårligst tænkelige situation med en snæver kommunalreform nu - og en ny reform efter et folketingsvalg med et andet politisk flertal. De ansatte vil blive kastebold mellem amter, kommuner, stat og nye regioner - og det må frarådes på det skarpeste, at nogen overhovedet kan overveje sådan en model. Der er tale om hundrede tusinder af menneskers arbejde og fremtid - de har et krav på en anstændig behandling," siger forbundsformand Dennis Kristensen, Forbundet af Offentligt Ansatte.

"Det vil lamme store dele af den offentlige forvaltning, hvis man skal leve med udsigten til både en kommunalreform og en kommunalreform, der skal ændres inden den træder i kraft. De ansatte vil være kastebold i et politisk spil, hvor de vil blive smidt fra amt til region og til kommune - og tilbage igen. De politiske partier bør nu tage sig den tid, der skal til. Om det bliver i juni eller juli, der indgås et forlig er slet ikke afgørende. Det er derimod afgørende er der er stabilitet og bredde i en ny reform. Alt andet kan vi ikke leve med," siger Dennis Kristensen.


Ok05 Møde Århus
Af Jesper Priskorn
D. 25 og 26 maj var alle sektorformænd og faglige udvalg indkaldt til det første OK05 møde i Århus kongres Center.

Mødet blev åbnet af Karen Stæhr fra forbundssektoren.
Herefter var det forhandlingssektionen som overtog, de forsøgte efter bedste evne at orientere os om hvordan forhandlingerne skulle fungere i det ”nye” system.
Vi skal som før omtalt forhandle de specielle krav først og derefter de generelle krav.
De specielle , er de krav som mønter sig direkte til dine arbejdesfunktioner i psykiatrien, f.eks tillæg for skærmet afdeling.
De generelle krav går på højere eller flere løntrin, ferie , barsel, etc.
Vi fik udleveret de foreløbige overenskomstkrav og de ligner meget de krav vi herfra har sendt ind.


På den generelle side er det grundlønsforhøjelser, en ny form for ny løn, etc. Det er tydeligt det er lønnen der ønskes forhandlet og de mere bløde ting som ferie og barsel træder i baggrunden.
Vi fik en ”køreplan” for forhandlingerne udleveret, uden man kan sige den på nogen måde kan holde - Dette skyldes til dels at dele af KTO har forladt KTO - det drejer sig specielt om sygeplejerskerne og på dette grundlag kan man forvente, at der ikke er nogen der tør skrive under, før den anden er færdig. Deri ligger risikoen for at den ene part får mere end den anden.
En del af drøftelserne gik på om vi som organitation kan holde til at der er nogen af vores mange grupper i FOA som ”løber” med alle pengene, en risiko der ligger i at vi forhandler de specielle krav først - måske betyder det at sundhedsgrupperne løber med pengene foran f.eks. køkken/rengøringspersonalet eller omvendt.

Men....det må tiden vise.

På egne linier, havde vi d. 5 maj medlemsmøde om OK05 - det blev ikke just et tilløbsstykke - der kom kun ganske få og man må undres over hvor lidt betydning, du som kollega ligger i at forbedre din løn.
Men vi kan vel til gengæld forvente at du bliver glad for resultatet, uanset udfaldet.


Faggruppelandsmøde 2004
Af Jesper Priskorn

Plejernes faggruppelandsmøde blev afholdt i marts 2004.

På mødet beskæftige vi os meget med de besparelser som er pålagt psykiatrien, afledt af skattestoppet, som noget nyt, var det nu også tydeligt at man på det social-psykiatriske område følte besparelserne, meldingerne var at patienter kom meget dårlige end tidligere ud fra hospitalerne og det var meget vanskeligere at få brugerne indlagt igen.

Så man kan roligt sige at tendensen til øget arbejdspres og hermed flere nedslidninger er mærkbart til stede, over hele landet.

Denne tendens er derfor med til at vi i fagligt udvalg arbejde lidt kraftigere på at få en psykiatrikonference, som du kan læse om her i bladet.

Medarbejdertrivsel var også et af de emner vi havde oppe til drøftelse, vi enedes om at udveksle forslag til gensidig gavn via mail systemet.

Det vil sige, hvis vi for eksempel indføre ”Powernapning”, kunne det tænkes at de ideer kunne bruges andre steder i landet.

Derudover skulle vi forsøge at beskrive faget og vores faglighed til glæde for os selv og forbundet - det var en spændende øvelse, det er ikke hver dag man skal sætte ord på hvad man laver i dagligdagen, hvordan og hvorfor.

Til sidst diskuterede vi overenskomstforslag og det var ikke tydeligvis en enig faggruppe der ønskede mere i løn - meget mere, men det vil tiden jo vise.

Der var udskiftning i Fagligt udvalg, så det ser nu sådan ud:

Inger Marie Kuus, Middelfart - Henrik Hedegaard, Roskilde og Jesper Priskorn, Århus.


Norsk Økonomi efter gennemførelsen af Regionerne.
Klippet af  Jesper Priskorn
Jeg vil advare Danmark

 Statsminister Kjell Magne Bondevik advarer danskene mot å kopiere den norske sykehusreformen.

 - Jeg vil anmode Danmark om å tenke meget nøye gjennom hvordan man skal få kontroll over utviklingen.

De fem regionene er meget selvstendige, men har ikke noe overordnet økonomisk ansvar og har vist seg vanskelige å styre økonomisk. Vi har økt bevilgningene med flere milliarder kroner, bare etter at reformen ble vedtatt i 2001. Økonomistyringen har vært et stort problem, fortalte Bondevik til avisa Politiken i slutten av mai.

Tydeligere kan det ikke sies.

  4,5 milliarder i minus

De fem helseregionene hadde et samlet underskudd på nesten fire og en halv milliarder kroner i 2003. Mye skyldes pålagte avskrivninger. Driftsunderskuddet endte på rundt to milliarder kroner.

DYRT HELSEVESEN: De fem helseregionene har et samlet årsresultat på minus 4,5 milliarder kroner. 2,5 milliarder av underskuddet er avskrivninger, og denne delen ble langt høyre enn det helseregionen hadde budsjettert med. Årsaken er at regionene ble pålagt å endre åpningsbalansen og redusere avskrivningstiden.

Med to milliarder kroner i driftsunderskudd i fjor blir det tøffe tak for de fem helseregionene i år og neste år. I utgangspunktet var helseregionene pålagt å gå i balanse allerede i år, men dette kravet har Stortinget utsatt et år. I 2005 har ikke helseregionene lov til å gå i minus.

– Ut fra rammevilkårene vi har i dag, kan vi klare det. Å gå i balanse i 2005 er den målsetningen vi jobber ut fra. Men det kommer til å bli knallharde øvelser, sier Jan Morten Søraker, økonomisjef i Helse Midt-Norge.

Driftsresultatet i fjor endte på minus 487 millioner kroner. At Helse Midt-Norge skal klare å gå i balanse allerede i år, utelukker han fullstendig.

– Ikke en sjanse, vi må ha et år til, sier han.


Psykiatrikonference for fremtidens Psykiatri
Af Jesper Priskorn

På faggruppelandsmøderne har vi i lang tid arbejdet for at få belyst Hospital psykiatrien, der har længe været fokus på Lokalpsykiatri/Lokalpsykiatri, samt Socialpsykiatri.

Det har været meget vanskeligt at komme igennem med, i forbundet FOA.

Det er nu en realitet, dog ikke helt som vi havde tænkt os.

Tiderne skifter og som du nok har læst om andet sted i bladet er der kommet et forslag fra regeringen om en ny struktur, ”Et nyt danmark”, ind i billedet.

I dette strukturoplæg, er psykiatrien gemt noget af vejen, sagt på en pænt måde.

Vi har derfor planlagt en konference om fremtidens psykiatri, set med politikkernes øjne, med input fra deltagerne.

Konferencen finder sted d. 15 og 16 november 2004 i København i DGI-hallerne.

Konferencen er for alle FOA medarbejdere ansat i psykiatrien - der vil være plads til ca. 100 deltagere.

Der vil komme et deltagergebyr, samt rejseudgifter - men jeg tror din arbejdsgiver vil se med velvilje på at der deltager nogen fra Århus Amt og kommuner.

Der er allerede nu planlagt at der kommer en kollega fra Norge, som fortæller om deres erfaringer fra strukturomlægningerne, som meget ligner dem som vores regeringer er ved at indføre herhjemme, vi håber dette lykkes.

Desuden vil vi få Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen til at komme med sit oplæg, til fremtidens psykiatri og ikke mindst vil vi invitere, alle de psykiatri politiske ordførere fra folketinget til at komme med deres oplæg til fremtidens psykiatri med en efterfølgende debat.

Desuden, vil der komme andre oplægsholdere, men dette er endnu ikke på plads.

Du vil kunne læse mere om det i forbundsbladet, her vil der også komme tilmeldingsblanketten, hvilket nummer vides endnu ikke, men følg med.

Vi håber at denne konference kan sætte lidt mere focus på psykiatrien end vi oplever det fra regeringens arbejde, som det er idag.


Sygefravær
Af Jesper Priskorn

Der er som før skrevet, stor focus på sygefraværet. Det er her der kan hentes rigtig mange penge, eller medarbejdere, sagt på en anden måde. Der er ca. 144 syge hver dag i psykiatrien i Århus Amt. Kunne dette reduseres til det halve, var der mange flere hænder til at løse dagens opgaver og dermed reduserer det i sig selv sygefraværet. Det ville skabe et bedre arbejdsmiljø, reducere arbejdsskaderne og give en bedre platform til at rekrutere medarbejdere.

Psykiatriledelsen har udarbejdet 9 punkter for arbejdet med forebyggelse og nedbringelse af sygefraværet.

De 9 punkter til det videre arbejde, skal behandles på HMU's heldagsmøde i juni.

 1. Sygefraværspolitik:
  Der er formuleret et udkast til en sygefraværspolitik. Hovedintensionen er, at man ikke skal blive syg af at arbejde i psykiatrien, bliver man det alligevel så gribes der ind.
 2. Mellemlederudviklingen:
  Der kan være en sammenhæng mellem sygefraværet og måden arbedspladsen ledes på. Udover at satse på melemlederuddannelse peges der på behovet for konkrete værktøjer til at intervenere i forbindelse med nedbringelse af fraværet.
 3. BST midler:
  Det er besluttet at benytte 50% at BST timerne til opgaver, der direkte kan relateres til nedbringelse af sygefraværet. Det er tanken at de 0.6 time per medarbejder fortsat disponeres lokalt dog således at mindst 50% er øremærket ”sygefraværsopgaver”.
 4. Det langvarige sygefravær:
  Psykiatrien vil arbejde med inspiration fra Nordjyllands Amt. Hvor man har formået at nedbringe det langvarige sygefravær.
 5. Sygefraværsstatestikken:
  Man ønsker mere operationelle data.
 6. Sygefravær – dagsordenssættes ½ årligt:
  For at bevare fokus bliver temaet fast dagsordenpunkt.
 7. Fokus på arbejdet med sygefravær:
  Her opfordres til at arbejde lokalt med nedbringelse af fraværet.
 8. Personaleblad - temanummer:
 9. Rekruttering:

Disse punkter kan ikke stå alene, der bør også focuseres på bedre medarbejder trivsel, der har været en dialog med fysioterapien og de vil måske forsøge at søge fondsmidler til trivselsfremmende aktiviterer. Det kunne også være at medarbejderne fik større indflydelse på egen arbejdssituation - dvs. forsøgte at lave vagtplaner helt efter medarbejderens egne ønsker. Dette er gjort med stor succes andre steder f.eks storebælt forbindelsen.

Hvis vi står sammen om at gøre psykiatrien til et godt sted at arbejde, kunne det måske med nogle af de fremkomne forslag og andre, betyde at psykiatrien i århus amt blev den næste arbejdsplads der blev kåret som østjyllands bedste, men der er lang vej endnu.


Senior tur
Af jesper Priskorn

Senior klubben har igen været på tur.

Turen gik denne gang til ”Vrads sande”, onsdag d. 2 juni.
Det var en fin tur med veterantog som sluttede i Vrads med kaffe på stationen.
Herefter gik turen til Himmelbjerget med bus, hvor benene blev motioneret.
Der var 24 deltagere med.
Dagen blev sluttet af med en middag på resturant Terassen i Laven.


 

Jørgen Nyegaards sidste dag
Af Jesper Priskorn

Jørgen Nyegaard, som mange kender som kollega og Fællestillidsrepræsentant i Psykiatrien i Århus amt, og senere som faglig sekretær i Social og sundhedssektoren FOA Århus, har valgt nye udfordringer, som der står i FOA Nyt Århus.

Omstruktureringen, og de forandrede opgaver, er ikke forenelige med Jørgens temperament og han har derfor valgt noget nyt, hvad de er vides ikke, udover noget afløsning i psykiatrien i sommerferien.

Vi er nogen der kommer til at savne Jørgen som faglig aktiv i FOA, men mon ikke vi ser ham snart i en anden spændende rolle. Under alle omstændigheder skal der lyde et stort TAK fra Psykiatrien og Psykiatriklubben til Jørgen Nyegaard for hans mangeårige virke til gavn for medlemmerne i Dansk Plejerforening, DKA og senest FOA.

Billederne er fra en lille afskedsreception på Jørgens sidste arbejdsdag i FOA århus. 


Pensam - kritisk sygdom
Af Jesper Priskorn

Som funktionæransat, er du via Pensam pesion, berettiget til et engangsbeløb ved kritisk sygdom. Dette beløb har hidtil været på 50.000,-kr. Dette er nu sat op til 75.000,- kr, med virkning fra d. 01.01.05.
Jeg håber ikke at der er nogen der får brug for dette beløb, men erfaringen viser desværre, at vi har ret mange kollegaer, der er berettiget til at få beløbet.
Har du som kollega mistanke eller viden om at en af dine kollegaer ved sygdom, kunne tilhøre katagorien kritisk sygdom, kontakt da din tillidsrepræsentant, denne kan være behjælpelig med at kontakte Pensam.
Erfaringen viser nemlig også, at din kollega som bliver udsat for en kritisk sygdom, ikke som det første tænker på forsikringer, men på sit helbred.
Tjenestemandsansatte er også omfattet at en forsikring for kritisk sygdom, her er beløbet 100.000,- kr


Besøg på ”Sikringen”,
Psykiatrihospitalet i Nykøbing Sjælland

Af Peter Bugge

Klubben har sendt ansøgning om besøg på ”Sikringen” her i efteråret 2004.
To gange om året, juni og december vurderer afd.ledelsen, hvem de vil have besøg af.
Vi fik desværre afslag i denne her omgang med henvisning til, at der for ”nuværende ikke rigtig er de nødvendige ressourcer til besøg”.
Jeg sender en ny ansøgning til december og så må vi se.


Projekt Nattehvil
Af Peter Bugge

Projekt Nattehvil afvikles på afsnit S2 i perioden 1.4.04 - 30.9.04.
Det er velkendt, at det er usundt at arbejde om natten og mennesker med skiftende arbejdstider, særligt natarbejde, oplever det fysisk og psykisk belastende for kroppen med den stadige omstilling af døgnrytmen.
Med udgangspunkt i ovenstående, samt decentrale arbejdstidsaftaler og projekt fleksibel arbejdstid på Århus Amtssygehus, har tillidsfolkene, i samråd med afd.ledelsen i S, rejst forslag om afvikling af et projekt nattehvil.
Imidlertid kunne vi ikke kopiere/ overføre projektet fra Intensiv Afsnit på Amtssygehuset, dels fordi de er mere end 2 personer i nattevagt på ÅAS, dels er der i psykiatrien et andet sikkerhedsapparat at tage hensyn til.
I projektperioden er det legalt, i tidsrummet kl. 01.00 - 05.30, at tage et hvil af en varighed på max. 30 min. Man tager et hvil på skift, et centralt sted i afd. Der bliver ikke mulighed for at ligge ned i en seng, man sidder sammen hver i en god stol evt. med benene oppe, og den der hviler skal også konstant være tilgængelig i forhold til at kunne høre og reagere på evt. alarmer, telefoner og situationen i afdelingen i det hele taget. Man hviler på skift, aftalt indbydes mellem de to nattevagter.
Man kan altid sige fra, have vetoret, over for den anden kollega i forhold til at tage et hvil, når der er faglige og personlige grunde hertil. Et nej skal derfor ikke forhandles eller argumenteres yderligere.
Formål med projektet:

 1. Mindske den enkeltes gener ved nattevagt, ved at etablere mulighed for et nattehvil.
 2. At fastholde medarbejdere i afdelingen samt fortsat at kunne rekruttere og fastholde nye yngre medarbejdere.
 3. At fastholde at hovedparten af medarbejderstaben arbejder i blandede vagter.

Det er et tilbud, og ikke et krav at gøre brug af muligheden for et nattehvil. Nattehvilet erstatter ikke den frokostpause på 29 min., som man har i en vagt. Man kan ikke spare sit nattehvil op, ej heller overføre det til en anden nat, hvis man en nat ikke kan/ vil gøre brug af nattehvilet.
I hele projektperioden føres en logbog pr. medarbejder pr. nat, hvor man redegør for om man har gjort brug af muligheden for et hvil, og evt. hvorfor ikke.
Der evalueres før, under og efter projektet.
Der er nedsat en følgegruppe, bredt sammensat af tillidsfolk fra FOA og DSR, afd.ledelsen, Løn- og Personaleafd. og Kvalitets- og Udviklingsafd., som skal sikre projektets gennemførelse, evaluering og formidling af resultater til den øvrige del af Psykiatrien.
Evt. spørgsmål eller kommentarer til projektet kan rettes til Peter Bugge, lokal 2202.

"Journal-bøffer"
Af Lone, Afs. N 3

"Han medbringer en tom æske indeholdende 10 tbl."

"Faldt herefter til ro og kunne løsnes i 30 timer, så hun kunne børste tænder"

"Slår ud efter personalet, forsøger at bide, råber og skriver"

"Slår sig selv i hovedet med knytnæve, hvorfor det er nødvendigt
Rp. Fodremme"

"Jeg har påny hilst på pt.. Hun forsøger at beskrive, hvorfor hun tog livet af sig"

"Diagnose F70.9 Metalretardering af lettere grad"

"Pt. har i de sidste dage været meget påvirket af uro i den venstre side af afd."

"Der er forsøgt at måle promille på pt., men pulsen er for svag, derfor ikke muligt"

(Indlægsseddel i medicinæske)

"De kan evt. besvime. Skulle dette forekomme, skal De straks lægge Dem ned, til de har fået det bedre"


 Hans Madsen 40 års jubilæum
Af Jesper Priskorn

Værkstedsassistent Hans Madsen havde 40 års jubilæum i Århus Amt d. 1.maj 2004. - Dagen blev fejret på Revalideringsværkstedet ” Skovkanten ” på Psykiatrisk Hospital.
Hans Madsen Ønskes også herfra tillykke med Jubilæet.


Werner Lund er gået på efterløn
Af Jesper Priskorn

Tillidsrepræsentant og Pedel i ” Motionshulen ” , Werner Lund er gået på efterløn efter et langt liv i Psykiatrien.

Werner har været ansat på Ungdomspsykiatrisk afdeling under B&U, siden opstarten og der fungeret som tillidsrepræsentant.

Sideløbende med dette har han fungeret som pedel i ”Motionshulen” og været med i bestyrelsen samme sted, samt instruktør i frigørelsesgreb under B&U, var også en af Werner funktioner, til gavn for medlemmerne.

Hans engagement udi det fysiske blev belønnet, da Werner modtog Herkulesprisen for sit arbejde, af Pensionskassen Pensam.

Før ansættelsen på B&U, var Werner ansat på voksenhospitalet og har blandt meget andet været ansat på narkoafdelingen og været med til at starte ungdomspsykiatrisk afdeling op under voksenhospitalet.

 

Vi ønsker Werner tillykke med hans optium og alt held i fremtiden.

En at følges med i den tredie alder er Susanne, som tror jeg, har overtalt Werner til at indgå ægteskab, de skal giftes d. 3 juli i Ålsø kirke. Et stort tillykke med ægteskabet skal der også lyde herfra.

Vi håber dog stadig at se noget til Werner, selv om han er flyttet til Djursland.

Werner er nemlig som den første, udnævnt som Æresmedlem af ” Motionshulen ”, efter sin tro tjeneste der siden opstarten.


  Italien - igen
Af Mette Grandjean

I sidste nummer af Vingefanget, bragte vi et indlæg af Kim Elo Hansen, R3.

Indlægget handlede om hans oplevelser fra vores studietur til Firenze.

Jeg vil starte med at sige tak til Kim Elo, for hans ros af turen og fordi han har vovet sig ud i, at få et indlæg i Vingefanget. Det sidste er vi altid meget glade for og jeg vil hermed opfordre andre til at benytte sig af, at Vingefanget er medlemmernes blad -og altså en mulighed for, at skrive sig ud af stort og småt, stille spørgsmål til bestyrelsen m.m.

Tilbage til Kim Elo's indlæg. Du skriver til sidst, at det er uklart, hvad vi kan lære af Toscanerne. For mig at se, har du lært en hel del, nemlig at den psykiatri du arbejde i -og med til daglig, er velfungerende og målrettet vores samfund. En læring der ikke skal kimses af.

”Ude er godt, men hjemme bedst”.

Og så har du selvfølgelig helt ret i, at noget kan ændres, andet kan udvikles og noget skal helt i glemmebogen. En proces som jeg synes vi her i Danmark, hele tiden har gang i, tager ved lære af og udvikler på.
Vi er gode til at få ideer, som andre tager op og forsøger at lave projekter på, hvor nogle bliver permanent gjorte og andre viser sig ikke bæredygtige. Mange ideer kommer fra udlandet.
Det er bl.a. derfor, at vi i klubben gider besvære os med, at lave det store arbejde, det er at arrangerer studieture. Det ville da være rigtig dejligt, hvis vi oplever nogle gode initiativer, som vi kan overføre til os selv, eller som du nu har oplevet, at det er rigtig godt at være hjemme igen, på egen arbejdsplads.
Iøvrigt er jeg af den overbevisning, at der er store kulturelle forskelle mellem Danmark og Italien, der bestemt gør nogle af deres ideer besværlige at overføre til os. Bl.a. spurgte vi på arbejde omkring børn af sindslidende, et begreb de var meget uforstående overfor, da der jo altid er et familiemedlem eller en nabo, der tager over. Jeg synes dog, at vi godt kan skele til det store frivillige arbejde der foregår -og så ha' i mente, at det selvfølgelig ikke kan stå alene, men kræver professionelle opbakning.


Ordføremøde på Færøerne.
Af Mette Grandjean

Midt i maj, nærmere bestemt i Kristihimmelfarts-ferien, var de Nordiske ordfører, inviteret til Færøerne. Fra Danmark deltog Jesper Priskorn og jeg selv. De øvrige deltagere fordelte sig på 5 fra Norge, fordelt på 2 klubber, der begge hører under Norges største fagforening og som omfatter langt de fleste offentlige ansatte i syge- og sundhedsværdi.

Lennart og Karl Gustav fra Sverige, hvis fagforbund ligeledes har de fleste faggrupper fra sygehusvæsenet.

Ralf og Eva fra Finland, der i disse tider er i gang med en større fusion, som desværre kan få den konsekvens, at deres klub, der omfatte psykiatrimedarbejdere, må nedlægges.

 

 

Og endelig vores værter, der er organiseret i en selvstændig psykiatriforening.

Formålet var b.la., at arrangerer næste års træf, hvor Finland har værtsskabet, samt få gjort tydeligt, hvordan vi, udover træffene, kan bruge hinanden.

På vores heldags møde, blev der arbejdet med formålsparagraffer, status på hvor psykiatrien er i dag i vores respektive lande -og hvor fagforeningerne er i dette, forslag til hvordan vi kan hjælpe hinanden, evt. optagelse af Island, træffenes historie og selvfølgelig træffet i Finland i 2005.

Som en konsekvens af, at klubben i Finland er på vej til, at blive ”opslugt” af et større fagforbund, er deres økonomi meget dårlig. Derfor kom Finland med det oplæg, at træffet flyttes til Tallin. Vi skal mødes i Helsingborg og sejle til Tallin. Opholdet der er noget billigere og det vil ikke blive noget problem, at få diverse oplægsholdere fra Finland til at komme til Tallin. Træffet vil blive maj/juni 2005 og i slutningen af i år, vil vi få et detaljeret program.

Lidt af programmet blev dog luftet, nemlig muligheden for at besøge et psykiatrisk hospital i Letland. Vi forventer at annoncerer træffet i Vingefanget - januar nummeret.

Selv om vi er flere, der har været med i mange år, er der noget historie, som enten er gået tabt eller som har været svær at spore. Alle landene har være igennem et større detektivarbejde, for at sammensætte en kronologisk rækkefølge af træffene, gamle beslutninger, tidligere formænd, vandrepokaler, flag, osv. I forhold til flagene, er der en flagholder som er vandret til det land, der har holdt træffet. Det har været væk i en årerække og er først lige dukket op af støvet - i en af vores flyttekasser, som vi aldrig har fået pakket ud, efter en af vores utallige flytninger. Færøerne havde lavet en ny, meget flot ”vandre-flag-holder”, med alle de nordiske flag og med plads til flere flag, hvis vi på et tidspunkt f.eks kunne få optaget Island i vores kreds. Norge er tovholder på arbejde med historien og Færøerne arbejder på at få Island med.

Dagen før vores ordføre-møde, var Jesper og jeg blevet bedt om, at komme med oplæg om psykiatrien i Århus amt og kommune, for medlemmerne i Færøernes psykiatri forening, hvor også de øvrige formænd deltog. Det var en god og spændene debat, der var efterfølgende. Bl.a. blev kommunalreformen diskuteret, hvor Norge er ganske langt, med dette arbejde og har tilsyneladende mange forbehold og problemer. Det kom også frem, at en måde at udnytte kendskabet til hinanden, er netop, at Norge beskriver de problemer de kan se med en ny kommunalreform og sende det til de danske aviser. Dette arbejde er der også gang i.

I det hele taget var der enighed om, at vi kan arrangerer konferencer/studieture, udover træffene, og målrettet til medlemmerne i vores respektive foreninger. Allerede i november er der inviteret nordmænd med, til en konference i København.

Det er altid spændende at høre om psykiatrien i de øvrige lande. Denne gang handlede det dog mest om det fagpolitiske arbejde, hvor de andre lande oplever store problemer med sygefravær, nogle af landene var helt oppe på omkring 30%. Depressioner og arbejdsbetinget fravær, tegner sig for en ret stor del.

Arbejdet med formålsparagrafferne er også et arbejde der fortsætter, i mellem perioden, inden næste træf. Der var enighed om, at samarbejdet -og de Nordiske Træf skal gøres mere tydelig for medlemmerne.


Historier plukket fra de gamle Plejerblade

Plukket af Bent Hvolby

Plejerbladet marts 1937
Alfa.

I »Plejerbladet«, Nr. 1, staar en Artikel fra Afdeling 7, som slutter saaledes: »Kun eet kan med Rette fremkalde Sortsyn og Mismod, nemlig Medlemmernes svigtende Tillid til Organisationen og dens Ledelse og Ledelsens svigtende Tro paa sig selv.«

Naar man læser Referatet fra Hovedbestyrelsesmødet, maa man gribes af Mistillid til Ledelsen. Vi læste i Nr. 1 Johs. Hansens Udtalelse: »Ligelønsprincippet er den største Hindring for en forbedring af vore Kaar «

Og saa udtalte han følgende, som dog ikke blev refereret:

- Vi har en Klods om Benet, og den kan vi ikke frigøre os for, før vi faar en bedre Uddannelse, og det kan kun ske gennem Fagskolen. (Der var ingen Plejersker til Stede den Aften.)

Og det udtalte han til Trods for, at han godt vidste, at der laa Forslag hos Direktoratet om Bevilling af langt større Summer, Forslag, som først skulde nyde Fremme, før Fagskolen eventuelt kunde komme. Da saa Forslaget om en Deling af Forbundet kom, for paa en anden og hurtigere Maade at løsgøre os fra den føromtalte Klods, mødte vi den største Modstand hos Johs. Hansen og med ham selvfølgelig hele Hovedbestyrelsen.

Som Modtræk stillede Afdeling 1 et Forslag, der vel tilsyneladende er det samme, men som er behæftet med en hel Del Svagheder, som vi unge aldeles ikke kan gaa med til. Det gaar igen der som saa mange Steder: de unge skal yde, de gamle nyde. For Eksempel Carl Petersens Forslag om Trøsttillæg til de ældre i Stedet for det, som ligger nærmere og naturligere; nemlig Forhøjelse af Grundlønnen, som vilde komme os alle til Gode baade unge og ældre.

Der var ganske vist en enkelt, der kom frem med det, men det kom saa spagt, at det vist nok blev overhørt.

Hvis I har Brug for en saadan Mand i Viborg, ja, saa er I ude i »Beskedenhedens Overdrev«. Vi trænger i højeste Grad til friske Kræfter indenfor Hovedbestyrelsen, nye Folk med Initiativ og Vilje til at gøre noget virkeligt og Ikke indskrænke sig til at forlange bredere Seler og Lommer i Forklæderne. Vi har nu snart Generalforsamling, lad os da rense ud, hvad der er forældet.

Formanden mente blandt andet, at det vilde fordyre Administrationen, og at der vilde blive en ny Underklasse, hvis Forbundet blev delt.

Jeg kan ikke indse Grunden og henviser til Dansk Arbejdsmandsforbund, som er delt i tre Grupper, uden at der derfor er skabt nogen Underklasse.

Endvidere er der Norsk Hospitalsforbund med flere.

Jeg kan godt forstaa, hvorfor vore ældre Kolleger modsætter sig Forslaget; det er, fordi de selv har arbejdet for at faa Plejerskerne ind i Forbundet og nu ikke vil indrømme, at de har fejlet dengang, hvad man vel ikke kan bebrejde dem. Lad os derfor faa nye Mænd ind, som ikke har den Slags Hæmninger.

Omega, Afdeling 3.


StedtiIIægget.

I »Plejerbladet«s - iøvrigt udmærkede - Referat af Hovedbestyrelsesmødet er mit Indlæg om det særlige Tillæg til Vedsted misvisende refereret, og da jeg i den Anledning har modtaget Forespørgsler fra mange Sider, bedes Bladet optage følgende:

Naar der staar refereret i Bladet, at jeg skulde have udtalt, at de Plejere, der boede i Ribe, fik 20 Kr. mere om Maaneden end os, der bor i Vedsted, saa er det ikke rigtigt. Det faar de nemlig ikke. Var det Tilfældet, saa havde Problemet l hvert Fald for de gifte Funktionærer været løst, idet vi saa uden Tvivl alle havde boet i Ribe. Hvordan Hospitalet havde set paa en saadan Ordning, ja, det er altsaa en anden Historie.

--- Nej, i mit Indlæg henviste jeg til, at mange af os Plejere havde boet i Ribe - grundet paa de daarlige Boligforhold - vi havde derfor et Førstehaands Kendskab til, hvordan Levevilkaarene var i en By, hvor Stedtillægget er 228 Kr., og i en, hvor der intet Tillæg gives. Og naar det afgjort ikke paa et eneste Omraade er dyrere at bo i Ribe end i Vedsted for en Plejerfamilie, ja, saa er det vel ikke saa underligt, at vi hernede nærer den største Mistillid til den nuværende Stedtillægsordning;

Men den samme Utilfredshed er ogsaa ved at gøre sig gældende indenfor de øvrige Tjenestemandsorganisationer. Der bliver jo ikke holdt eet Tjenestemandsmøde, uden dette Spørgsmaal bliver draget frem. Men da det indenfor de forskellige Organisationer kun er et Mindretal, der mærker Utilfredsheden, bliver der faktisk ikke arbejdet med den rigtige Forstaaelse paa en Løsning af dette vigtige Spørgsmaal.

Jeg tror, at Ledelsen indenfor C. O. kunde have godt af at komme lidt i Lære hos Arbejderne, der sidste Foraar ikke var bange for at gaa ud i en Arbejdskamp udelukkende for at hjælpe de lavestlønnede. Vi savner noget af den Aand indenfor Tjenestemændenes Rækker.

Nu er vi imidlertid slaaet ind paa en anden Vej, og den Tilslutning, vi møder fra saa mange, viser os, at det er den rigtige. Vedsted er jo ikke som de andre Hospitaler, der alle ligger smukt omgivet af Skov og Strand, med herlige Bakkedrag som Baggrund. Det er Omgivelser, der fryder øjet og gør Sindet let og glad. Men saadanne Naturskønheder har vi ikke i Vedsted. Her er trist, fladt og øde, en barsk og blæsende Natur, der nok kan virke ejendommelig, men absolut ikke idyllisk. Naar vi i disse Omgivelser saa samtidig maa give Afkald paa bymæssige Fordele, ja, saa finder vi det ikke mere end rimeligt, at Staten yder os en Erstatning for alle de Goder, vi daglig maa undvære. For det er jo ikke bare det, at man ikke har noget kønt at gaa og se paa, der er det helt afgørende.

Beliggenheden spiller - endda meget stærkt - ind ogsaa paa det økonomiske. Skal man paa Indkøb eller til Foredrag, i Biografen eller Teatret, hvad altsammen sjældent sker, saa fordyrer Befordringen det saa meget, at den i Forvejen saa lille Løn paa den Maade bliver endnu mindre. Og for den ugifte, der bor paa Hospitalet, betyder det en meget stor Nedgang i Indtægten, naar Pengelønnen bliver reduceret med indtil 25 Procent i Forhold til, hvad de vilde kunne faa paa et hvilket som helst andet Hospital. Særlig naar man ved, hvor fordyrende Hospitalets Beliggenhed virker for de enkelte, er det ikke mærkeligt, at det kniber med at faa nok Personale herned. De meget slette Boligforhold har bevirket, at mange af Plejerne har været tvunget til at bygge eget Hus. Det har selvfølgelig ikke gjort det lettere, tværtimod har den lille Plejerløn faaet en yderlig stærk Belastning.

Det har dog ikke helt afklaret Boligforholdene. Da Sygeplejerskerne fik Tilladelse til at flytte ud af Hospitalets Forplejning, steg nogle af Lejlighederne med 20-25 Procent, en Forhøjelse som altsaa Funktionærerne maatte betale.

Det er ikke uden Grund, naar vi alle hernede venter at møde nogen Forstaaelse hos de Myndigheder, der skal behandle det Forslag, der er indsendt til Direktoratet om et Særtillæg. Det vil bringe os op i Ligeløn med, hvad der ydes andre Funktionærer indenfor Statens Sindssyge- hospitaler, og vi venter spændt -- og paa et godt Resultat.

Henry Rasmussen,
Afdeling 4.


Et Varsko.

Forslaget fra Afdeling 3 om Deling af Forbundet er et Bevis paa, at Taalmodigheden har naaet Bristepunktet. At det blev vedtaget med saa overvældende Majoritet, er et glædeligt Tegn - et Udtryk for, at Plejerstanden er ved at vaagne. Det er tillige et Varsko til Hovedledelsen om at faa løst det Spørgsmaal, der burde have været løst for flere Aar siden. Det kan meget rigtigt indvendes, at som Uddannelsesspørgsmaalet nu ligger, er det et utidigt Forslag. Af den Grund vinder det muligvis heller ikke Tilslutning i de forskellige Afdelinger. Men der er saavist ingen Grund til hverken at kalde det egoistisk eller ukammeratligt. Skal vort Forbund maaske ikke først og fremmest varetage Medlemmernes vitale Interesser? (!) Kammeratskab kunde jo nok dyrkes paa andre Maader i lokale selskabelige Foreninger, saa det ikke netop behøver at være Hovedformaalet indenfor Organisationen! Det er et Spørgsmaal, om det ikke havde været bedre for begge Parter, om der her havde været foretaget en Ændring for længe siden. Plejerskerne har ofte og med Rette klaget over, at der gøres for lidt for dem, og hvad det lønningsmæssige angaar kan det jo ikke nytte, at vi fastholder Krav, der er uigennemførlige.

Det er muligt, at det i sin Tid var opportunt, at man gik ind for Ligelønsprincippet. Men det er i hvert Fald sikkert, at Princippet: Lige Løn for lige Arbejde ikke mere har sin Berettigelse i vort Forbund. Efterhaanden har vist ogsaa alle normalt begavede indset, at Organisationens Sammensætning er en Hindring for en Løsning af Lønspørgsmaalet - ellers har de hverken læst Medlemsbladet eller fulgt med i Arbejdet. Derfor er Taalmodigheden nu ogsaa ved at briste, selvom den hos Hovedledelsen synes næsten at være ubegrænset!

Imidlertid synes hele dette Spørgsmaal i Øjeblikket at være saa langt fremme, at der virkelig er Udsigt til en Løsning, saa det er uden Tvivl rigtigt - som Forbundsformanden Johs. Hansen hævdede - at vi forholder os afventende, indtil Bevillingsmyndighedernes Svar foreligger - vel at mærke, hvis det ikke stadig trækkes ud i det uendelige.

I sin Tid er man ogsaa her fra Aarhus gaaet i Breschen for den Løsning, Afdeling 3 foreslaar. Naar vi imidlertid nu i forrige Maaned indsendte et andet Forslag til Forretningsudvalget, saa var det for at finde en Ordning, hvorom der kunde opnaas Enighed. I Realiteten vil Forslaget fra Afdeling 1 jo lige saa fuldt fjerne den nævnte Hindring, maaske knap saa omgaaende, men til Gengæld paa en mere lempelig og - synes det os - naturlig Maade.

Men der er absolut ingen Grund til at stille sig afvisende overfor Forslaget fra Oringe. Det er Udtryk for en vaagnende Forstaaelse, et Forsøg paa at komme ud af den Stagnation, vi i en halv Menneskealder har siddet fast i. Det fortjener Overvejelse og en velvillig Modtagelse.

Aarhus,
1 Marts.
S. Sørensen.


Samarbejde.

Plejepersonalet paa S.S. har som, bekendt aldrig kunnet finde hinanden i organisationsmæssig Samarbejde. Det er for saa vidt beklageligt, som det altid betyder et Minus, et Spild af Kræfter, naar de, der har fælles Interesser, ikke kan mødes i et naturligt og selvfølgeligt Samarbejde.

Denne Mangel paa Samarbejde har forskellige Aarsager. Naar Sygeplejerskerne nu sidst mødte vort Tilbud med et Afslag, kunde det se ud, som om Skylden var deres, hvad den i Virkeligheden ikke er. Grunden er, at Tiden er forpasset. Plejerforeningen kommer her som saa ofte før bagefter. Hvad Aarsagen til, at vor Organisation ikke har forstaaet at følge Udviklingen er, skal vi ikke komme nærmere ind paa her.

I Betragtning af Forholdene, de senere Aars Udvikling og hele Tendensen her i Afdeling 1 for Tiden kunde vi paa Forhaand vide, at Sygeplejerskernes Svar vilde blive et Afslag. En Stand, man kun ønsker at undertrykke og mener omtrent at have Foden paa Nakken af, ønsker man selvfølgelig ikke at forhandle eller samarbejde med!

En væsentlig Grund til det skæve Forhold er det tillige, at Sygeplejerskerne ved S. S. udelukkende er repræsenteret af overordnede. Det er ofte dem - som en lndsender i sidste Nummer gjorde opmærksom paa - der vanskeliggør det gode Forhold, der betyder saa meget for Personalet selv og maaske endnu mere for Patienterne - kort sagt for hele Aanden og Stemningen paa Afdelingen.

Det er for saa vidt ikke det daglige Samarbejde paa Afdelingerne med Sygeplejersker, vi reagerer imod, men det er imod denne unødige Klassedeling, denne systematiske Undertrykkelse af de mandlige Plejere, som ledelsen jo alligevel indrømmer Nødvendigheden af at have. Hvis ikke Plejerne var saa skikkeligt et Folkefærd, havde de gjort Oprør for længe siden. Der er dem, der er saa »skikkelige«, at de er imod Kritikken her i Bladet; det er imidlertid en Misforstaaelse. Ikke al Kritik udtrykker Fjendtlighed, men skulde vort Fagblad ikke være et Udtryk for Stemningen indenfor Standen, hvad skulde vi saa have Bladet til?

Ganske vist ved vi godt, at vor Kritik kun højst mødes med et Skuldertræk. Men er det ikke dem, der har Skoen paa o. s. v.? Er det ikke vor Pligt stadig at gøre opmærksom paa, at Ordningen er uholdbar. Det hedder, at vi skal udføre Tjenesten med »Nidkærhed«. Et udmærket Ord, men en Egenskab, der desværre ikke mere er Plads for, siden al Initiativ kvæles af Feminismen, og

Manden drives enten ud i Bitterheden eller den ligeglade Tilstand, hvor Hospitalet kun bliver det Sted, hvor han nødvendigvis skal gaa for at tjene de 9-10 Kr. om Dagen, der er Minimum for at forsørge en Familie (i et Samfund, hvor en ansvarsbevidst Mand er saa stavnsbundet som nogensinde før). Selv den største Idealist tvinges til efterhaanden kun at nære Foragt for den Institution, det er hans Pligt at vie sine Evner og Kræfter.

»Hvorfor finder vi os i en saadan Smaalighed og Tyrani,« siger nogle af de utilfredse, »hvad har vi en lokal Bestyrelse til, hvorfor klager den ikke?« Har vi ikke Erfaringer nok for, at det intet nytter. Siden Kvindens Suverænitet er blevet total, findes der jo ikke mere nogen lokal Autoritet. Heldigvis har vi Lov at indanke vor Sag for vor højeste foresatte og Erfaring for, at vi her kan regne med en objektiv Bedømmelse. Men selvfølgelig skal vi ikke besvære Direktøren ved hver Uretfærdighed eller hvert Overgreb. Lad os bare indtil videre finde os i enhver Ydmygelse, indtil Maalet er fuldt. Maaske det ogsaa til sin Tid vil være opportunt gennem Pressen at gøre Offentligheden bekendt med vore Kaar.

Der er dog et Omraade, hvor det er vor Pligt ved ubrødeligt Sammenhold at protestere: Naar Ledelsen for at tjene Princippet gaar saa vidt med at erstatte mandlige Plejere med Sygeplejersker, at det gaar ud over den nødvendige Sikkerhed, hvad vi har Eksempler paa andre Steder fra og synes at være paa Vej til ogsaa her paa Hospitalet. Den nødvendige Tryghedsfølelse er den første Betingelse for, at Personalet i det hele taget kan udholde at gaa paa urolige Afdelinger Aar efter Aar. Her er en væsentlig Ulempe ved Samarbejdet med Sygeplejerskerne, og mange af de pinlige Oplevelser: at Patienterne bliver aggressive, kunde undgaas ved en overlegen Vagt.

Mærkeligt nok ser det ud som, at Princippet flest mulige Sygeplejersker gaar forud for alt andet. Vi beklager os ikke over den Hensynsløshed, hvormed det gennemføres, vi spørger kun, hvad der egentlig naas herved i Realiteten?

Ganske vist er vi ikke Tilhængere af, at Personalet i alt skal spørges til Raads, men et naturligt Hensyn og gensidig Tillid er en nødvendig Forudsætning for et godt Samarbejde. Naturligvis er det ogsaa nødvendigt med Orden og Disciplin, men Maalet skulde vel ikke være at gøre det hele saa mekanisk og sjælløst som muligt. Mon ikke den overordnede, der viser sit Personale Tillid og regner dem for ansvarsbevidste Mennesker, faar dem til at yde mere, end ham, der behandler dem som Plebejersjæle, der hele Tiden skal have Pisken over Nakken? Er det i den Forbindelse ikke komplet ligegyldigt, om en drikker en Taar Kaffe af Termoflasken, eller han drikker Vand af Vandhanen ? Som om det siger noget som helst om, hvorvidt vedkommende udfylder sin Plads eller ikke! Hvortil al den Smaalighed, der kun forringer Mennesker.

Et godt Samarbejde afhænger tillige af Arbejdets rette Vurdering. Det er jo ikke Arbejdets Art, men den Pligtfølelse og Troskab, hvormed det udføres, der bestemmer dets Værdi. Det ene Arbejde er vel ligesaa nødvendigt som det andet, hvor meget Mennesker end kun har lært at vurdere hverandre efter Lønklasse - noget, der tilhører en Tid, der er moden til at gaa i Graven. Derfor bør alle stræbe efter personlig Dygtiggørelse, ikke for at dyrke egne eller Standsinteresser, men for Helhedens Vel.

XX


Det ideelle Pleje- personale.

Det er ikke saa helt sjælden, at man i den moderne Roman kan falde over Skildringer af det Liv, der leves inden for et Sindssygehospitals Mure. Der er endog enkelte Romanforfattere, der har fundet saa godt Stof i dette Milieu, at de har dristet sig til at udgive en hel Bog om det.

Mange Gange kan det have sin særlige Interesse for os derved, at Forfatteren tager Standpunkt. til de forskellige Spørgsmaal, som kan rejse sig, og saaledes ogsaa hvilke Egenskaber man maa kræve af den ideelle Plejer.

En Mand som Nobelpristageren John Galsworthy to Eks. er ikke den, der holder sig tilbage. Han ikke blot udtaler sig om den Følelse, Patienten har efter Hjemsendelsen fra et Sindssygehospital, men han har ogsaa sin egen Teori om den ideelle Plejers Beskaffenhed.

I »Ventetid« hedder det: »Hvis de vil pleje sindssyge, maa de slaa en Streg over alt, hvad der hedder Hjerte, de maa være fuldkommen forhærdet og ikke kende til Nerver. Med Nerver vil de være værre end de haardhudede, fordi de vilde være ængstelig og urolig, og det vilde ramme de sindssyge.«

Det er sikkert ikke uden Interesse i denne Forbindelse at høre, hvad nogle af vore hjemlige Psykiatrikere mener om den Sag.

Galsworthys Recept er ikke netop den samme, som Overlæge F. Krarup skriver under paa i »Sindssygedommens Grundtræk«, der lyder saaledes:

»Naturligvis maa den, der med nogen Held skal kunne deltage i sindssyges Pleje, først og fremmest være opfyldt af dyb Medfølelse med disse, en Medfølelse ikke blot fremkaldt ved Synet af den syge, hvis stadige Graad, Jammer og Klage viser, i hvor høj Grad de lider; men ogsaa underbygget ved Tanken om de mange brudte Skæbner, Sindssygdom er Skyld i, og alle de bristede Haab, de forvolder.«

Afdelingslæge paa Sct. Hans P. J. Reiter skriver i »Sindssygdom og Sindssygebehandling«:

»Af Plejepersonalet kræves Takt, Finhed og Kultur, Blik for hver enkelts Behov og Samvittighedsfuldhed.«

Og endelig skal vi citere tidligere Overlæge Gem, der skriver i sin Bog om Viborg Sindssygehospital:

»Manden kan nu engang bedre holde Disciplin, ikke paa Grund af sine Kræfter, men ved den Ro og Bestemthed, maaske ogsaa en vis Raadsnarhed, som en øvet Plejer maa være i Besiddelse af.«

Mon ikke dette er tilstrækkeligt til, at vi kan danne os en personlig Mening om den ideelle Plejers Egenskaber.

K.


FRA AFDELINGERNE

Afdeling 4 (Middelfart) afholdt ekstraordinær Generalforsamling den 24. Februar til Drøftelse af Spørgsmaalet: »Skal Plejerskerne danne egen Afdeling under Dansk Hospitals-Forbund« som eneste Punkt paa Dagsorden. At Forslaget fra Oringe havde vakt stor Interesse, var tydelig, idet ca. 85 af

Medlemmerne havde givet Møde.

Formanden, Schaff, bød velkommen og haabede paa en god og rolig Forhandling.

Som Dirigent valgtes H. M. Hansen.

Formanden gaven Fremstilling af de Forhandlinger, som var ført baade med Ministeren og Direktøren ved sidste Forretningsudvalgsmøde i København, og oplæste forskellige Skrivelser vedrørende disse Forhandlinger. Formanden oplæste ligeledes en Skrivelse fra Afdeling 3, Oringe, hvoraf det fremgik, at man ønskede, at Plejerskerne skulde danne egen Afdeling under Dansk Hospitals-Forbund. Formanden gjorde nærmere Rede for Forslaget og mente ikke, man skulde gaa ind for en saadan Ordning, som i Virkeligheden kun kunde være til Skade for Forbundet, hvad man ogsaa inden for Hovedbestyrelsen var fuldt enige om. Han anbefalede Medlemmerne at stemme imod.

Karl Rasmussen: Jeg vil anbefale alle at stemme imod. Et Forslag som dette bør man ikke støtte.

Lars Nielsen: Plejerskerne har længe været os en Klods om Benet. Saa længe vi har dem i Foreningen, har vi ingen, som helst Udsigt til at naa videre frem. Alene af den Grund er det os umuligt at faa Lønnen hævet.

Jespersen: Vi maa være forsigtig og ikke være med til noget, som kan skade Foreningen. Vi maa stemme imod.

Fru Madsen: Lad os bevare et godt Samarbejde og se rigtig paa denne Sag.

Mary Andersen: Det kan vel ikke være Meningen, at man skal smides ud at Foreningen efter at have staaet som Medlem snart i 25 Aar.

Axel Nielsen: Vi kommer ingen Vegne, saa længe vi har Plejerskerne med; det er os, der maa tage Stødet.

Mads Kristensen: Hvem skal saa tage Stødet af paa Kvindesiden?

Axel Nielsen: Det er meningsløst, at vi faar ringere Løn for at passe sindssyge Mennesker end andre for at passe et Par Heste.

Efter at endnu flere havde haft Ordet, satte Dirigenten Forslaget under Afstemning. 53 stemte imod, 18 for. Dirigenten sluttede Mødet med en Tak til Forsamlingen.

Chr. Rigstrup.

Afdeling 4 afholder ordinær Generalforsamling Fredag den 2. April Kl. 20 paa sædvanlig Sted.

Afdeling 5 (Nykøbing Sj.) afholdt ekstraordinær Generalforsamling Tirsdag den 9. Februar. Formanden bød velkommen til de ca. 35 Medlemmer og udtalte Haabet om en god og saglig Diskussion.

Vald. Thomsen valgtes til Dirigent og oplæste Dagsordenen, hvorefter Formanden fik Ordet for at aflægge Beretning og oplyste herunder, at Hovedbestyrelsen skulde indkaldes til Møde i København Torsdag den 18. Februar Kl. 10 Formiddag.

Derefter omtalte han en Skrivelse fra Oringe, hvori meddeltes, at der havde været afholdt ekstraordinær Generalforsamling med Dagsorden: »Plejerskerne sættes i en Afdeling for sig.« Som Motivering anførtes, at Plejerskerne efter alt at dømme var en Hindring i Opnaaelsen af taalelige Lønvilkaar og Avancement. Man drøftede Sagen indgaaende og kom til det Resultat, at man ikke kunde akceptere Oringes Forslag.

Med Hensyn til Fagskolen, der nu i en Aarrække havde været paa Tale, havde Direktøren overfor Forretningsudvalget, der afholdt Møde i København Torsdag den 4. Februar, oplyst, at denne ikke mere sorterede under Direktoratet, men var overgivet til Indenrigsministeren, for at han kunde blive sat ind i alle Sagens Enkeltheder. Forretningsudvalget søgte derfor Indenrigsministeren, der udtalte, at Sagen hele Tiden havde haft hans Interesse og Sympati, men at de Bygninger, der havde været Tale om til dette Brug, kostede ca. 1/4 Mill. Kr., og inden de kunde blive omdannet, vilde det beløbe sig til ca. 1/2 Mill. Kr., og det var jo et ret stort Beløb, men da det viste sig, at

Personalet stadig stillede Krav om bedre og fyldigere Uddannelse, vilde han forelægge Bevillingsmyndighederne Spørgsmaalet og søge at faa Beløbet bevilget, og i saa Fald vilde Skolen komme til at virke i Løbet af et Aar.

I den efterfølgende Diskussion havde flere Medlemmer Ordet, bl. a. Georg Laursen, Vald. Thomsen, Ingemann Madsen og Hans Jørgensen.

Man kunde udmærket godt tænke sig den 3-aarige Elevplan, men maatte kræve, at Eleverne efter et halvt eller senest et helt Aars Prøvetid, fik en Garanti for Ansættelse og ikke skulde spilde 3 Aar til ingen Nytte, hvis de saa alligevel ikke kunde opnaa Ansættelse. Ligeledes kunde man tænke sig, at Elevlønnen var bevægelig, f. Eks. 40 Kr. pr. Maaned i det første Aar, 60 Kr. i det andet og 80 Kr. i det tredie.

Ogsaa andre foreliggende Spørgsmaal blev drøftet, bl. a. Kostspørgsmaalet, der endnu ikke var helt færdigbehandlet. Endvidere Forholdet angaaende de Elever, hvis Uddannelse afsluttes til Foraaret, og den Stilling, disse derefter vil have. Formanden oplyste, at der paa i alt Fald eet Hospital var meddelt de paagældende Elever, at de, hvis de vilde fortsætte i Tjenesten efter bestaaet Eksamen fra 1. Maj, da maatte det være for Elevlønning (40 Kr. pr. Maaned), i modsat Fald maatte de opsige deres Stillinger inden Udgangen af januar.

Direktøren havde overfor Forretningsudvalget udtalt, at man netop i Direktoratet for Tiden foretog Undersøgelser af, hvor mange Plejere, der fra 1. Maj vilde være Brug for paa samtlige Hospitaler, og Direktøren betonede, at Plejerne ikke ansættes ved det enkelte Hospital, men under Statens Sindssygevæsen, hvorfor der er Mulighed for, at Plejerne ved Ansættelse kan komme til at gøre Tjeneste ved et helt andet Hospital end det, hvor den paagældende har faaet sin Uddannelse. -

Der forelaa en Henstilling fra Socialdemokratisk Forening om at vælge 4 Repræsentanter (pr. 100 Medlemmer) til et Udvalg, som skulde opstille Kandidater til Socialdemokratiets Liste ved det forestaaende Byraadsvalg. Valgt blev Herm. Petersen, Vald. Thomsen, Alfred Nielsen og Chr. Hansen.

M. W. Jensen,
Sekretær.

Medlemsmøde i Afdeling 7.

Medlemsmøde afholdtes Mandag den 22. Februar i Afdeling 7. Formanden, V. Larsen, der som Hovedbestyrelsesmedlem havde deltaget i Forbundets Hovedbestyrelsesmøde den 18. Februar, aflagde en klar og indgaaende Beretning fra Mødet.

Angaaende Afdeling 3s Generalforsamling med Forslag om, at Plejerskerne skulde sættes ud af Dansk Hospitals-Forbund, var der livlig Diskussion, men ved Afstemningen var der 23 Stemmer mod Forslaget, medens 2 Stemmesedler var blanke.

Endvidere var der fremlagt en af Bestyrelsen udarbejdet Ferieplan, som vakte en Del Kritik, men ved Afstemning blev den saa godt som enstemmigt vedtaget. Sekretæren.

Plejerbladet juni 1938

Fagskolen

Lønspørgsmaalet!

ja, nu er vi jo klar over, at Fagskolen er dødsdømt i det Format, der har været forhandlet om. Hvad der saa kommer i den Retning, er der jo kun de indviede, der ved. Jeg ser saadan paa det, at kan vi faa en Uddannelse, der til enhver Tid er forsvarlig til, at vi Plejere kan udfylde den Gerning, vi er sat til at udøve, saa skulde man jo ogsaa formene, det er godt. Der er saa mange Veje, der kan gaas med Hensyn til vor Uddannelse, som jo nemt "kan spænde over en 3-aarig Periode. Staten giver jo Tilskud til saa mange Skoler, var det saa ikke en Ide at lade Plejerne uddanne paa en af disse, saa de om Vinterhalvaaret fik den teoretiske Uddannelse, der hører dertil, og i Sommerhalvaaret praktisk Tjeneste.

Lærerkræfterne, der skal til, er jo lige kostbare, enten Skolen kaldes Fagskole, Højskole eller hvad den nu kan kaldes. Hvorfor saa ikke spare Staten for den Udgift, der fremkommer ved Oprettelsen af en Fagskole. Vejen til en højere Løn skulde jo være igennem vor Uddannelse; det er sikkert rigtig nok, men medens der arbejdes paa denne, og forinden den sag er i Orden, er sikkert mange af Plejerne gaaet paa Fattiggaarden. Er det ikke snart ved Tiden, at Staten faar øjnene op for, at den har en forarmet Plejerstand? Hvor findes Fejlen?

Ja den maa jo være ved Staten, der lader den unge Plejer begynde paa saa lav en Grundløn. Det Lønniveau, vi Plejere findes paa, er saa lavt, at enten skal vi sulte eller stifte Gæld.

Hvem har Skylden for dette, ja det er Staten.

Hvem har Skylden for, at mangen en Plejer ser mørkt og trist paa Tilværelsen, ja det er Staten. Ingen Avancementsstillinger, kort sagt intet, der ægger den unge Plejer til at tage fat paa Dagens Gerning med godt Humør, kun hans Selvopholdelsesdrift gør, at han tager fat hver Dag og søger at lette Livet for de syge Mennesker, han er sat til at passe og pleje.

Der vil hertil sikkert svares mig: Ja, Plejere kan godt faa en større Løn, men ikke saalænge i har Plejerskerne i eders Organisation, for dem kan vi ikke have i en Lønningsklasse med eller over Sygeplejerskerne. Hvorfor skulde det være nødvendigt at slette Plejerskerne af vor Organisation, der maa jo kunde laves to Lønskalaer en A og B. Plejersker bliver paa det nuværende Lønningstrin, en Lønskala for Plejere i Lighed med Sygebetjente ved Fængselsvæsenet, som jo bekendt har en Grundløn af 2.220 Kr. og Slutløn 2.820 Kr. Jeg synes jo, at det snart maatte kunne gaa op for Staten, at i den Lønningsklasse hører vi hjemme. Der forlanges de bedste Kræfter, der kan findes, man ser jo stadig, at det er Eliten af den danske Ungdom, der drager ind paa Statens Sindssygehospitaler som Plejere, hvorfor saa ikke betale i Lighed med de Krav, der stilles, Tiden er inde til en haardt tiltrængt Lønrevision, lad det ske og lad det ske snart.

Det er en god Ide, du har, Herman Pedersen, med Hensyn til en Landssammenslutning med Plejerne paa Sankt Hans og Aandssvageanstalterne. Hvorfor ikke ogsaa tage Portørerne paa Sygehusene med. Jeg ved, at de har arbejdet stærkt paa at blive organiseret. Der ligger i den Ide, du har, en stor Opgave, som trænger til en Løsning. Tag fat, jeg haaber, du bliver støttet.

Otto Jensen, Afdeling II, Viborg.


Psykiatrien i Århus Amt 10. maj 2004

Hoved-MEDudvalget

Udtalelse fra Hoved-MEDudvalget i Psykiatrien i Århus Amt vedr. forslag til budget 2005.


Budgetforslaget for 2005, som forelægges Psykiatri og Handicap Udvalget til 2. budget-behandlingen på udvalgets møde den 7. juni 2004, indeholder ingen rammetillæg til Psykiatrien. Derimod indebærer budgetforslaget en reduktion på 3,6 mio. kr. svarende til helårseffekten af Spareplan 2005. Hoved-MEDudvalget må samtidig konstatere at Psykiatrien har en række uafviselige merudgifter, der ikke kan holdes inden for nuværende budgetramme. Det er baggrunden for de omstillingsprocesser, der gennemføres i Psykiatrien for at frigøre midler til finansiering af uafviselige merudgifter.

Status forud for de interne budgetmøder i efteråret mellem Psykiatriledelsen og regioner/afdelinger er således et minus på Psykiatriens centrale ramme på ca. 9 mio. kr. for budgetåret 2005. Hoved-MEDudvalget har på møde den 13. april 2004 drøftet denne stramme budgetsituation, herunder drøftet mulige konsekvenser og handlemuligheder. Hoved-MEDudvalget beklagede især de påregnelige, uheldige konsekvenser for både den faglige kvalitet og arbejdsmiljøet og dermed for sygefraværet, hvis psykiatrien med det givne budgetmæssige udgangspunkt selv skal tilvejebringe finansieringen af det fortsat stigende udgiftspres. I den udstrækning yderligere rationaliseringer måtte blive uomgængelige, anbefaler HMU at der som udgangspunkt ses på mulighederne for strukturelle ændringer frem for generelle nedskæringer.

Derudover bemærkes, at der ved gennemførelse af besparelser og omstillinger bør tages videst mulige hensyn til det personale, der bliver berørt. Endvidere at det tilstræbes, at der ikke sker forringelser af kvaliteten i behandlingen og plejen.

Opdateret d. 14.4.2011