foalogo  
FOA-Psykiatri - et fagligt videnscenter
Skovagervej 2, 8240 Risskov, Tlf. 7789 3281, SE nr. 1287 7749 - Danske Bank reg.nr. 9570 2280876


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 Social- og sundheds-
 assistentklubben

 

 
 
 
Vingefanget
Medlemsblad for Psykiatriklubben Århus
Juli 1998

Psykiatriklubben Århus, er flyttet til nye og bedre lokaler.

Vores nye adresse er stadig på Psykiatrisk hospital, men beliggenheden er "Blækhuset", som du finder ved siden af teknisk afdeling/maskinhuset, på vejen ned mod Solbakken.

Det er et lille fritliggende hus med egen have.

Vi deler huset med sygeplejerskernes fællestillidsrepræsentant Rolf Verge.

Åbningstiderne er stadig lidt flydende, men vi forsøger at være her dagligt. Så vil du i personlig kontakt er det nok en god idé, at ringe først, på tlf: 8617 8377 - 3281.

Er der ingen tilstede, vil det være muligt at indtale en besked og vi ringer tilbage hurtigst muligt.

Vi beklager!

På grund af flytningen, har det været umuligt at ringe personligt, til os i en periode - dette skyldes Tele-Danmarks noget langsomme flytning af telefonen. Dette tog 1. Måned.


Til toppen

Nyt fra redaktionen:

Behandlingsprincipper i almenpsykiatrien, er navnet på en rapport som du nok har hørt om i pressen eller på arbejdet den sidste måneds tid.

Rapporten er et redskab til at forbedre servicen for patienterne, indenfor almenpsykiatriområdet i Århus Amt.

Principperne i rapporten ligger op til at når man bliver indlagt, skal man have den samme seng, afdeling og de samme behandlere gennem hele indlæggelsesforløbet.

Vi kan ikke være uenige, om at det må være det optimale.

Dette betyder at der kommer omlægninger og nytænkning indenfor alle områder på Psykiatrisk hospital.

Afdeling B, er de første, som skal overgå fuldt ud, til denne nye form. Dette sker i forbindelse med, at afdelingen er den første, der flytter ind i de nyrenoverede lokaler i det "gamle mandshospital".

På psykiatrisk afdeling, Randers, er ideerne i rapporten, i mindre omfang, kørt som projekt, med ergoterapeuter, til skærmning af urolige patienter, med bemærkelsesværdigt godt resultat.

Der skal, når rapporten er færdig godkendt, nedsættes et udvalg, der skal se på strukturen/normeringen i en sådan afdeling.

Fællestillidsrepræsentant Bent Hvolby har været med til udfærdigelse af rapporten og har du spørgsmål, er du velkommen til at stille dem til Bent.


Chefskifte!

Oversygeplejerske i afdeling A.- Tove Bjerre på Psykiatrisk hospital, har fået anden stilling - Ny på posten bliver Kitte Jørgensen.

Oversygeplejersken på afdeling B. - Inger lise Vad, er jo blevet Chefsygeplejerske og ny på hendes gamle plads, er Asger Bjerre.

Tak for godt samarbejde til Tove og held og lykke fremover - tillykke med stillinger til Inger Lise, Asger og Kitte, med håbet om et fortsat godt samarbejde.


Psykiatriklubbens kontor.

Vi holder ikke ferielukket i år, der vil komme en dagligt og aflytte telefonsvare.


Viborg.

Vi har haft besøg fra Viborg`s psykiatriklub, de kom 31 personer og så, samt hørte noget om psykiatrien i Århus Amt. De gav udtryk for at det have været en god oplevelse og at de gerne ville samarbejde med os. -Vi har aftalt, at vi vil prøve at arrangerer en fællestur til udlandet, for at se på psykiatrien der. Tanken var Prag. Dette vil selvfølgelig være med deltagerbetaling, men det kan nok gøres rimeligt billigt.


Kragelund, er nu åbnet og de første stillinger besat.


1. Maj, på Tangkrogen, var psykiatriklubben med, vi bemandede en hel ølvogn. En stor tak til dem som hjalp og dem som planlagde dagen.


Lokalpsykiatrien.

Lokalpsykiatri Nord og Centrum, er blevet opnormeret med hver en fuldtidsstilling, i hjemmestøttegruppen.

I skrivende stund er der ansættelsessamtaler, så derfor ved vi endnu ikke hvem der bliver ansat.

Det er dejligt er der er så meget fokus på hjemmestøtte arbejde og at man fra politisk side kan se, at der er behov for en stadig udvidelse, af de enkelte satellitter. Vi håber selvfølgelig, at den gode vilje fortsætter og at der følger penge med!!

Mette.


Temaaftner i efteråret:

Hermed en kort præsentation af vores temaaftner i efteråret - temaerne er fremkommet i samarbejde med sygehjælperne,Social-og sundhedsassistenterne, Beskæftigelsesvejlederne og Plejehjemsassistenterne. Håber du møder op til et eller flerre af temaerne - nærmere oplysninger kan du få i klubben eller ved opslag senere på året.

Den 17 Septemper: " Ordet er dit ", med Pia Voxtrup, afspænding/drama pædagog.

Sønder Alle`FOA, kl. 19.00-22.00.

Den 22 November: PenSam, Hvis jeg bliver syg,hvordan er jeg sikret.

Kongreshuset, Amaliegade. Kl. 19.00-22.00

Den 22 Oktober : Flygtninge/Indvandrere. ( Ej færdigt forberedt.)

Jesper P.


Ny løn:

Der er mange der kommer og spørger hvornår vi skal til at forhandle ny løn. !!

Amtet har endnu ikke forhandlet forhåndsaftalerne med FOA- Århus og vi kan derfor kun sidde tilbage lænet og afvente dette.

Du vil selvfølgelig få besked lige så snart vi ved noget mere - Det mest morsomme hvis det kan kaldes sådan - er at vi allerede nu skal til at indsende forslag til overenskomsten i 1999. Det syntes vi kan være noget broget, da vi endnu ikke ved hvad vi får for overenskomsten i 1997.

Jesper P.


Sommerferietiden er over os, vi vil gerne ønske alle en god, forhåbentlig tør og varm ferie.


Til toppen

Psykiatriklubben er på nettet!!

Af Bent Hvolby.

Psykiatriklubben har fået en hjemmeside, som nu er tilgængelig på Internettet. Den er dog stadig under redaktionel op- og udbygning.

Forhåbentlig finder den aldrig en blivende form, da vor hjemmeside gerne skulle være levende, d.v.s en stadig udskiftning af emnerne, således at vi kan have en høj grad af aktualitet.

At siderne er uden grafik p.t. er et bevidst valg, idet det er vort håb, at besøgende så ikke bliver trætte at vente på, at grafikken bliver hentet ned. Det skulle således være muligt at springe i de forskellige tekster stort set uden ventetid.

Men bliver vi mødt med et massivt krav om at få "pyntet op" med lidt grafik er vi da til at tale med.

Alle Psykiatriklubbens medlemmer kan få lagt emner ind, og ligeledes er andre også velkomne til at levere stof. Intet er for stort og intet er for småt. Blot betinger vi os, at det har relevans for vore medlemmer.

Vi dyrker ikke censur, men forbeholder os selvfølgelig suveræn ret til at afvise stof, som vi ikke finder relevant.

Her i starten kan du finde en fortegnelse over FOA’s tillidsrepræsentanter i psykiatrien, den er fortsat mangelfuld, men vi kan i spænding se frem til, at alle TR’erne leverer en præsentation af dem selv, det område de dækker, samt deres tjenestested.

Dernæst planlægger vi en oversigt over sikkerhedsrepræsentanter, organiseret i FOA med virkefelt i psykiatrien. Også her har vi brug for oplysninger som ovenfor beskrevet, så vi har i høj grad brug for din hjælp, til at opfordre de tillidsvalgte i dit område til at levere stof.

Derudover har vi lagt lidt andre godbidder ind, men vil du vide hvad det er, må du selv gå ind på vor hjemmeside og se hvad der er.

Og hvem ved, måske får du nogle gode ideer til hvad der bør være at finde på en hjemmeside.

Har du godt stof ser vi gerne at det leveres på diskette. Har du skrevet det i HTML format kommer det på nettet efter meget kort tid. Skal vi skrive det om i HTML kan det godt tage nogen tid! Leverer du grafik skal det selvfølgelig også være i rette format.

Du behøver ikke sende materiale via snail-mail, men kan benytte E-mail adressen

hvolby@get2net.dk

Internetadressen er:

http//:hjem.get2net.dk/hvolby


Til toppen

En epoke er afsluttet.

RÅMOSEGÅRDEN skal lukke.

Fra at være en fattiggård omkring århundredskiftet, har Råmosegården været underlagt psykiatrien helt frem til dag. Med plads til 124 patienter, som gradvist er blevet reduceret i årens løb. Men udviklingen gik ikke så stærkt her ude på landet. Afdelingerne var meget gammeldags med store sovesale, dog også med små stuer til dårlige patienter.

Som en gammel sygeplejerske skriver om sin tjeneste på Råmosegården under krigen. På afd. A fandtes kun gamle træsenge, som var skruet fast i gulvet og som madras var der halmsække. Det var en af de ting mandspatienter og værkfører sørgede for, blev skiftet ude på det store halmloft. Patienterne som de kaldtes, havde kun et natbord og et garderobeskab som var deres private, men det var aflåst, og de måtte bede om nøglen til skabet hvis de skulle have noget der i. Vask og rengøring og ugentlige bad, var den væsentlige pleje. Vel blev halmsækkene skiftet ud med rigtige madrasser efter krigen.

Men de store forandringer kom først i begyndelsen af halvtredserne, da man begyndte på medicinbehandlingen, for de flestes vedkommende var det et positivt resultat.

Det var de ufaglærte som var i flertal, som faglært skulle man være hård i flinten for og stå imod alle hentydningerne. De sygeplejersker som var ansat, var af den gamle skole, så det var svært at lave om på tingene.

I 1977 gik de psykiatriske H-plejehjem over fra staten til amterne.

I 1987 gik H-plejehjemmene fra hospitalpsykiatrien til socialpsykiatrien, det er den største forandring i psykiatrien til det vi kender til i dag.

Råmosegården var en vigtig brik i de her år, der har hele tiden været for mange institutionspladser i psykiatrien på Djursland, og her på Råmosegården har vi i de sidste 10 år stået med en lukning over hovedet, men i kraft af lukningen i kulisserne har vi formode at udvikle og leve op til de krav psykiatriledelsen stillede til os.

De sidste to år har været en kamp om at lave et godt stykke arbejde, trods nedskæringer og omstruktureringer. For nogle medarbejdere har det været med store omkostninger pludselig at føle, at det ikke er brug for en mere.

Den ene arbejdsfunktionen efter den anden forsvinder, du siger farvel til en medarbejder eller en beboer hver anden dag. Din arbejdsidentitet svinder ind, og troen på dig selv og din egen arbejdsevne smuldrer, ensomhedsfølelsen og forladtheden er de ting du slås med. Et stor arbejdsplads svinder ind til intet. Da er det vi har brug for hinanden og minde hinanden på vores faglige stolthed.

Råmosegården har rummet megen galskab gennem årene, det er der nogen som må bære, for at andre lettere kan leve.

Torill Lemming

Faggrupperepræsentant

for plejerne.


Til toppen

Storkonflikt.

Af Mette Grandjean.

Fredag eftermiddag, på vej til ridning med familiens yngste. Bilradioen kører, uden vi hører ordentlig efter. Pludselig bliver vi alligevel opmærksomme på speakeren; "Storkonflikt, landet lammes, forbrugerne er begyndt at hamstre, mindst en uge".. og mere af den skuffe. Yngstemanden spørger forundret hvad der sker, han tror nærmest der er udbrudt krig...! "Hvad er storkonflikt?" spørger han. Jeg prøver at forklare det, så en ni-årig kan forstå det. "Det er bl.a. noget med, at nogle mennesker der arbejder, er utilfredse med, at de ikke kan få mere ferie sammen med deres familie. Det har dem der er ledere/ejere af virksomhederne ikke villet give dem. Så derfor vil arbejderne ikke gå på arbejde." Forklarer jeg møjsommeligt " Og det betyder, at der er nogle vare, der ikke bliver lavet eller ikke kommer ud i butikkerne, enten fordi det f.eks. er rugbrødsfabrikkens arbejdere der strejker eller det er de chauffører der skal køre varerne ud til butikkerne, der strejker." Fortsætter jeg min lidt firkantede forklaring. "Jamen hvad er hamstre?" vedbliver ungersvenden. Jeg prøver igen, at forklare, hvad det vil sige, når mennesker opføre sig selvisk, ubetænksomt, osv., selvfølgelig på en ordentlig måde..det mangler bare!! Det tygger han lidt på. "Skal vi så ikke også hamstre?!" Spørger han, friskt og frejdigt, fyldt med energi til at tage denne nye og spændende udfordring op. "Njoee" svare jeg undvigende. Jeg fornemmer pludselig en lille rød advarselslampe i baghovedet. Konfirmation! Den ældste af mine drenge, skal konfirmeres den efterfølgende søndag. Jeg afviser med det samme tanken om hamstring!

Senere samme aften, ser jeg i de forskellige nyhedsudsendelser, hvordan mine medmennesker kaster sig over alt spiseligt; de kommer med flere indkøbsvogne bugnende med diverse dagligvare; nærmest et dusin af alting. Igen fornemmer jeg den røde lampe, men skubber den væk.

Næste dags morgen kan jeg ikke længere ignorere det, lampen er blevet til kuller i maven, så der må handles!! Yngstemanden stiller op og glæder sig til kampen. Vi enes om at gå i "den store føtex" (Storcenter Nord). Fem minutter før åbningstid, parkere vi på taget, lettet kan jeg næsten tælle de øvrige biler. Nå, det bliver nok ikke så slemt, tænkte jeg optimistisk. Jeg blev klogere. Ved indgangen til føtex stod der næsten en halv million, frådende væsner, med indkøbsvognen, kørt i stilling, som rambuk. Vi blev næsten, men også kun næsten kureret, for hamstrings-dillen. Udstyret med den sidste barne-indkøbsvogn (det var hvad der var tilbage), optog vi kampen. Barn og vogn blev anbragt, midt i butikken, mens jeg piskede rundt for at hente varerne, fra den medbragte indkøbsseddel. Ved mælkemonstret, stod de frådende, nu med vanvid i øjnene, i kilometer lange køer, for at fylde vognene med et dusin af hvert mælkeprodukt. Jeg opgav. Eller rettere; jeg forsøgte igen, lidt senere, at snyde mig ind mellem to af de frådende, dog ikke uden at blive sjoflet til for min utilbørlige optræden! - Jeg skal bare have to liter mælk og et par pakker smør, forsøgte jeg undskyldende. Det lykkedes. Sejrsstolte tullede vi til kassen. Her skylder jeg måske lige, at nævne, at min indkøbsseddel ikke var større, end den normalt ville have været på et almindeligt lørdags-indkøb, måske bortset fra, at risene, de flåede tomater og havregrynen, i princippet ville de være købt ind, lidt senere på ugen. Og måske bortset fra, at jeg købte to hele pakker rugbrød og en ekstra pakke smør til fryseren, af hensyn til konfirmationen, hvor det skulle bruges til "skrub-af-mad" Da vi havde forceret den alen-lange kø og igen sad i bilen, havde vi en snak om, hvordan mennesker kan opføre sig. Jeg havde meget svært ved at forklare, hvordan man i den grad kan gå amok over en smule konflikt. Hvor var omsorgen for hinanden, for ikke at snakke om solidariteten med de mennesker det hele handlede om?

Senere sammme eftermiddag, kom jeg i tanke, at den kommende konfirmant, ønskede sig en bestemt farve lys og servietter. Jeg gik i netto, alene denne gang. Der var ca. fem venligt sindene kunder og tomme hylder! Ved kassen stod en far til en dreng i den yngstes klasse og Dorthe Thomasen (sektorformanden). Vi udvekslede erfaringer om vanviddet og kiggede i hinandens indkøbskurve. Jeg havde bl.a. købt grødris, - for vi kan da leve af risengrød i et par dage...! På vej ud af døren vendte Dorthe sig om, med et stort grin: "Du har glemt at hamstre mælk til risengrøden!" Jeg gloede dumt efter hende. Bag ved hviskede klassekammeratens far, der er pilot, mig i øret: "Hvis du løber tør for cigaretter, så kom til mig, jeg har altid ekstra liggende.

" Jeg vidste det!! Jeg vidste at solidariteten og omsorgen for hinanden eksisterede!!


Til toppen

Psykiatriklubbens Lokalkursus!

D. 26 og 27 oktober 1998.

Hornstrup centeret

Emnet bliver: Brugerindflydelse og pårørendearbejde.

Undervisere: Inger Moesbæk Greve, uddannelsesafd.

Sanne Silva, pårørende.

Nana Rømer, Kim Rottenborg, Lise Jul Pedersen, brugerrepræsentanter.

Endelig program og tilmelding, bliver udsendt lige efter sommerferien.

Jesper & Mette


Til toppen

Fællestillidsrepræsentant/er:

Torrill Lemming, fællestillidsrepræsentanten i socialpsykiatrien, har fået ny stilling og er derfor hold som TR og FTR - Bent Hvolby, har midlertidigt påtaget sig at dække dette område til der bliver mere klarhed over hvem der skal overtage dette. Dette bliver afgjort på et møde med TR og sektorene i Amtet i efteråret.

Jesper P.


Til toppen

Åbent hus i psykiatriklubbens nye lokaler.

Onsdag 19. August 1998

kl. 14.00- 17.00

MT-DUO

vil stå for den musikalske underholdning.

Der vil være lidt koldt at læske ganen med og lidt let snaks.

Reserver dagen allerede nu !

Der vil senere komme et opslag op om programmet.


Til toppen

Jobrotation - hvorfor og hvordan?

Af Charlotte Hansen,

hjemmestøtten

 

Efteråret 1996 blev jeg kontaktet af Eva Steffensen, der arbejder på afdeling 39 på Psykiatrisk Hospital som SOS-assistent for at høre, om jeg var interesseret i at bytte job for en periode. Afdeling 39 er en lukket akut modtageafdeling for psykiske syge.

Jeg blev uddannet som SOS-assistent, hvor min psykiatripraktik foregik på en socialpsykiatrisk institution. Derfor var det for mig relevant at vælge at afprøve den akutte psykiatri.

Jeg kontaktede afdelingsleder Kirsten Pierobon, som var at denne jobrotation var en god ide. Derefter indsendte ansøgning om udlån til Centerchefen for FA-Center Vest, Evald Eriksen.

Vedrørende økonomi foreligger der ingen politik for, hvordan man forholder sig lønmæssigt vedr. en jobrotation mellem en kommunal ansat og en amtslig ansat. Kirsten Pierobon kontaktede derfor oversygeplejerske Ingelise Vad. De lavede den ordning, at jeg kørte efter Eva's normale vagtplan og fik min egen løn med. Da jeg ikke har aften- og weekendarbejde normalt, fik jeg afspadsering for aften-/weekend-/helligdagsarbejde, som skulle afspadseres inden afslutningen af forløbet.

Eva og jeg havde derefter en samtale med hinandens respektive leder angående forventninger og mål med vores valg af det I pågældende sted. Inden jobrotationens start den 01.04.97 havde jeg 1 dags introduktion på afdeling 39, og Eva havde 2 dage til introduktion til mine brugere. Varigheden af jobrotationen ville være 3 mdr.

For mig har jobrotationen betydet, at jeg i mit arbejde som hjemmestøtter har fået en større forståelse for den akutte psykiatri og en større viden, som jeg kan bruge i forhold til de bruger, jeg arbejder med til dagligt. Jeg føler i dag, at jeg er blevet bedre til at se de advarselssignaler brugerne udsender i forhold til, at det måske er en indlæggelse, der er brug for. Det har også givet mig et bedre helhedsbillede, da jeg i dag har en forståelse for, hvad det er brugerne reflektere til at opleve på afdeling 39, samt at afgifte myter/fordomme/skrækhistorier om at være indlagt på afdeling 39. Det giver også et bedre samarbejde mellem hospitalet og Lokalpsykiatrien når der er forståelse for, hvilke rammer/metoder og arbejdsformer der arbejdes efter.

Jeg vil gerne takke alle på afdeling 39 for deres velvillighed i forhold til jobrotationen. Jeg opfordre enhver til at prøve jobrotation, da det giver oplevelser til eftertanke og faglig viden. Alle der har lyst til at høre mere eller har spørgsmål er velkommen til at kontakte mig i Lokalpsykiatri Vest tlf. 86 26 27 77.Til toppen
Hvad er lokalpsykiatriens formål??

Psykiatri handler om mennesker. Selvom verden set gennem psykisk syges øjne ikke altid ligner vores, er de en selvfølgelig del af vores fælleskab.
Med disse ord indledte sundhedsminister Birthe Weiss en artikel i bladet "Nyt fra pårørendeforeningen".
Hun skrev videre at intentionerne med regeringens politik var at vilkårene for sindslidende skal forbedres, og at nye initiativer løbende udvikles. Målsætningen kan overordnet beskrives således:
  • sindslidende skal sikres en tilværelse så nær det normale som muligt,
  • den psykisk syge skal i videst muligt omfang integreres i samfundet,
  • amternes og kommunernes indsats over for sindslidende skal sigte mod, at der ydes et differentieret psykiatrisk behandlingstilbud,
  • indsatsen skal ydes på en sådan måde, at den af patienten opleves som sammenhængende og som en helhed, uanset at indsatsen er tværfaglig og tværsektoriel.

Regnskoven i Randers er som bekendt blevet en succes.
Vor oplevelse sammen med 4 psykisk syge bekræfter, at den er et besøg værd for alle

Udfra disse intentioner har vi i Århus Kommune oprettet lokalpsykiatrien som et tværfagligt samarbejde mellem Århus Kommune og,4rhus Amtskommune. Der er i den forbindelse, som det nye i psykiatrien, ansat en del hjemmestøtter, der b.la. medvirker til, at brugerne bliver mere aktive og integreret i en så almindelig hverdag som muligt.

Hvordan får de psykisk syge et bedre liv??

Det spørgsmål har vi tit stillet os selv, når vi hjemmestøtter er samlet for at give hinanden inspiration.

Hvordan en ide opstår ved man vel aldrig rigtig, men i hvert fald blev vi i efteråret enige om at lave en fælles udflugt til Regnskoven i Randers.

Vi var enige om, at målgruppen skulle være de af vore brugere, der havde vanskeligt ved at tage imod de almindelige aktivitetstilbud, og det var derfor indlysende, at vi ikke skulle være for mange. Vi var også enige om, at skulle det være en "rigtig udflugt", skulle vi ikke med offentlige transportmidler, men være os selv.

Vi fik derfor lavet et budget baseret på, at deltagerne selv skulle betale for entreen, men vi skulle skaffe cirka kr. 1.300,- til transport og en kop kaffe med brød i Regnskovens cafeteria. Pengene blev bevilget omkring1. november, hvorefter vi gik i gang med detailplanlægningen.

Turen blev fastsat til den 3.12.97, og vi lavede i fællesskab en indbydelse den 21. november, som vi hver i sær tog med ud til "de udvalgte". Invitationen var udformet klart uden de store beskrivelser, men med korte og kontante oplysninger om tid, sted, pris O.S.V.

vend..

Hørt i

bussen ...

Hvorfor gør i ikke det noget oftere? Jeg vil meget gerne med en anden gang Det er en af de gode oplevelser, der er værd at samle på Det var godt at være sammen med nogle andre mennesker Turen måtte godt have varet noget længeri Det var hyggeligt da vi drak kaffe sammen Jeg var meget glad for turen


Frikvarteret:

De perverse danskere!!
En sørgmodig beretning om sprogproblemer.
Jeg være træt, jeg være meget træt. I dansker har sjofel tankegang.
Sidste år jeg gå ind i butik og købe fernsyn, betal masse peng for bugt fernsyn.
Jeg kom hjem, jeg tende for fernsyn, det være umuli, for ingen knepper på fernsyn.
Jeg gå tebage te butik og si te manden der; jeg ikke ha dit møg fernsyn.
Han si; Hvorfor ikk.
Jeg si; Ingen knepper på fernsyn.
Han si; Hvis jeg se porno, jeg købe vidio.
Jeg si; Jeg ikke se porno, for jeg hverken se eller hore, når ingen knepper på fernsyn.
Så han bli sur, han si at jeg kan komme ud og jeg være pervers stødder.
En annen dag jeg gå på Bakken, jeg gå hen i skidetelt, der hvor man skide på bjørne.
Jeg si te manden der; jeg gerne vil skide.
Han si; Ja toiletter lig derover.
Jeg si te ham; Nej jeg gerne skide di der bjørne.
Han si; Du ikk skide på di der bjørne.
Jeg si; At han misforstå, jeg gerne knalde hans bjørne.
Så han si te mig, at jeg ska komme væk og jeg være pervers stødder.
Forleden da jeg gik hen te fissehandler, for at be om fissefars te fissefrikedeller.
Han si; Du ka få torsk, sild og makril, men du ikk få fisse i min forretning.
Jeg si; haaahhaaa, hvis jeg ikk få fisse i fisseforretning, hvor så?
Han si; At jeg være åndsvag.
Men jeg si; Men du selv røre fissefar og sælge fissefar.
Så han si: At jeg ska holde op med at kalde ham far.
Jeg si, Jeg ikk kalde ham far, jeg ber om fissefar.
Så han smide mig ud af fisseforretning og si, at jeg komme væk og jeg være pervers stødder.
Så I nu forstå at jeg være træt, jeg være meget træt.
Jeg være så træt, at jeg snart gå op på røvhus og klage til boremester.

Opdateret d. 14.4.2011