foalogo  
FOA-Psykiatri - et fagligt videnscenter

Skovagervej 2, 8240 Risskov, Tlf. 7847 1041, SE nr. 1287 7749 - Danske Bank reg.nr. 9570 2280876

 

 

     Forside
     Bestyrelsen
     Tillidsvalgte
     Generalforsamlingen
     Love & vedtægter
     Vingefanget
     Aftaler
     Studieture
     Nordisk samarbejde
     Eksamensbilleder
     Bliv medlem
     Kontakt os
     Fællestillidsrepræsentant
     Vores adoptivbarn
     Sosu-ass.klubben
     FOA Århus

 

 
 
 
Plejer Jesper Priskorn
Formand
Social- og sundhedsass. Heidi Hornshøj Østergaard
Næstformand
Social- og sundhedsass. Hanne Stormfeldt
Best.medlem
 
 
 
Plejer Bent Lykke
Best.medlem
Social- og sundhedsass. Peter Bugge
Best.medlem
Social- og sundhedsass. Anna Jensen
Fanebærer

      Opdateret d. 16.8.2012