foalogo  
FOA-Psykiatri - et fagligt videnscenter

Skovagervej 2, 8240 Risskov, Tlf. 7847 1041, SE nr. 1287 7749 - Danske Bank reg.nr. 9570 2280876

 

 

     Forside
     Bestyrelsen
     Tillidsvalgte
     Generalforsamlingen
     Love & vedtægter
     Vingefanget
     Aftaler
     Studieture
     Nordisk samarbejde
     Eksamensbilleder
     Bliv medlem
     Kontakt os
     Fællestillidsrepræsentant
     Vores adoptivbarn
     Sosu-ass.klubben
     FOA Århus

 


Børn af sindslidende
Bostøtter
Geronto
Grønland
Kognitiv
Kognitiv
Koloniaftale
Konfliktinstruktør
Lokalpsykiatri
Lønindplacering
Modtagelsen
Plejernes Efteruddannelse
Plejernes Efteruddannelse (Notat)
Psykoanalytisk 1 år
Psykoanalytisk 3 år
Rekruttering og fastholdelse i Børn&Unge
Skadestue i afd. E
Skærmingstillæg
Superbruger
Tjenestetidstilrettelæggelse
Retspsykiatrisk efteruddannelse
Koordinerende kontaktperson

   


Nyløn til tillidsvalgte
Kompetenceudvikling
Praktikvejleder
Arbejdstidsaftale 2008, region
Aftale om fridøgn
Decentral arbejdstid
Decentral arbejdstid - bemærkning
Arbejdstidsaftale afd. D
Arbejdstidsaftale afd. D Silkeborg
Arbejdstidsaftale afd. N
Arbejdstidsaftale afd. R
Arbejdstidsaftale afd. S
Frivilligt ekstraarbejde
EU dom om hviletid
Hvileperiode og fridøgn
Pauser
Opskoling

 

 

 

 

 


      Opdateret d. 16.8.2012